Dykcja (czasopismo)

Z PrePedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dykcja – pismo literacko-artystyczne ukazujące się w stolicy Śląska od 1996 do 2000 roku. Nieregularnik powstał z pisma Koła Naukowego Polonistów „Za pozwoleniem”, które w 1996 r. przekształcił w „Dykcję” Adam Borowski. Pierwotnie była ona czasopismem studenckim, silnie związanym z akademią. W latach 1996-99 ukazało się dwanaście numerów (w tym podwójne). Nieregularność wyrażała się np. w liczbie stron czy nakładzie, który w szczytowym okresie osiągał nawet 800 egzemplarzy. Przyczyną wahań był brak sformalizowania pisma, które nie posiadało własnej siedziby oraz struktur organizacyjnych. Twórcy „Dykcji” stworzyli pismo, które było tradycyjnym magazynem kulturalnym. Redakcja kładła duży nacisk na jakość naukową i artystyczną publikowanych tekstów oraz na ich język. Wrocławski nieregularnik był czasopismem młodych pisarzy, krytyków, plastyków i studentów, przede wszystkim roczników sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, reprezentujących różne estetyki. Publikowali w nim pisarze tacy jak np. Andrzej Sosnowski, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Krzysztof Koehler, Wojciech Wencel, Krzysztof Siwczyk, Marcin Sendecki, Bartłomiej Majzel. Natomiast wśród wrocławskich pisarzy można wyróżnić takie postaci jak: Adam Borowski, Jerzy Łukosz, Ewa Sonnenberg, Michał Witkowski, Marcin Kurek. Oprócz tekstów artystycznych, pismo zawierało dział krytyczny. W każdym numerze pojawiały się recenzje oraz dłuższe eseje, dotyczące literatury współczesnej. Pieczę nad nimi sprawował redaktor działu krytycznoliterackiego Wojciech Browarny, jednak pisywali je także Adam Borowski, Karol Maliszewski czy Witkowski. Ukazywały się również numery tematyczne, poświęcone Tadeuszowi Różewiczowi, Williamowi Blake’owi oraz literaturze indyjskiej. Dynamicznie rozwijał się w „Dykcji” dział składający się z przekładów literatury obcej, zwłaszcza z języków germańskich, czym zajmowali się Marek Zybura i Jerzy Koch. Poza literaturą niemiecką, magazyn kładł duży nacisk na pisarstwo iberyjskie i iberoamerykańskie, które przybliżali polskiemu odbiorcy Marcin Kurek oraz Justyna Ziarkowska. Do stałych działów „Dykcji” zalicza się filozofię, sztuki wizualne i film. Można było w niej znaleźć krótkie recenzje, relacje z wystaw oraz eseje, dotyczące literatury zarówno współczesnej, jak i dawnej sztuki czy filozofii. Pismo zajmowało się także działalnością kulturalną i społeczną. Wydawało „Bibliotekę Dykcji”, a członkowie redakcji przygotowywali liczne konferencje i spotkania autorskie. Publikowane przez niergularnik pozycje książkowe były opracowywane we współpracy z Kołem Młodych Pisarzy wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i ukazywały się w serii „Biblioteki KMP”. Do najważniejszych tekstów należały: arkusz Zgorszeni wstają od stołów – debiut Michała Witkowskiego czy książki Marcina Kurka, Agnieszki Wolny, Mikołaja Sarzyńskiego. Wraz z Uniwersytetem Wrocławskim redakcja „Dykcji” przeprowadziła dwie ważne, ogólnopolskie konferencje naukowe. Pierwsza, Czasopisma kulturalne i naukowe (humanistyczne) w Polsce po roku 1989, będąca swoistym podsumowaniem polskiej prasy kulturalnej lat 90., odbyła się w 1997 r. Druga natomiast miała miejsce w 1998 r. i nosiła tytuł Inna rzeczywistość? Inna proza?. Ta konferencja podejmowała problematykę prozy ostatniej dekady XX wieku. Do istotnych przedsięwzięć należało również ogłoszenie przez pismo wyników ankiet Dekada 1986-1996 w literaturze polskiej oraz Literatura polska za granicą 1986-1996. Niewątpliwie przez cztery lata funkcjonowania „Dykcja” zaznaczyła swoją obecność na wrocławskiej scenie kulturalnej. Zintegrowała środowisko młodoliterackie miasta, ale także dała szansę początkującym twórcom rozwinąć się i zaistnieć na polskiej scenie literackiej.

Bibliografia:[edytuj]

  • Paweł Bernacki, Wiele języków, jedna „Dykcja” [w:] Rozkład jazdy: dwadzieścia lat literatury Dolnego Śląska po 1989 roku, red. J. Bierut, W. Browarny, G. Czekański, Wrocław 2012, s. 708- 710.Źródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Dykcja (czasopismo) z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL
Information icon4.svg W Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.