ELSA Wrocław

Z PrePedia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Information icon4.svg W Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.

ELSA Wrocław Grupa Lokalna Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland mająca swoją siedzibę we Wrocławiu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest jednym ze szczebli European Law Students’ Association ELSA International działającego w 42 krajach Unii Europejskiej. Grupa Lokalna ELSA Wrocław jest jedną z szesnastu grup działających na Wydziałach Prawa i Administracji w całej Polsce.


Podstawowe informacje o stowarzyszeniu[edytuj]

O ELSA[edytuj]

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa z ang. European Law Students’ Association (ELSA) jest największą, apolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa. ELSA obecna jest w 41 krajach w Europie, działając w sieci poprzez grupy narodowe i lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego (Internalional Board) z siedzibą w Brukseli, gdzie obecni urząd Prezesa sprawuje aktualnie Polak – Bartosz Balewski.

Międzynarodowy charakter organizacji oparty jest na budowaniu wzajemnej współpracy oraz porozumienia przez poznawanie innych systemów politycznych i kultur prawnych. Członkowie ELSA uczestnicząc w życiu stowarzyszenia zdobywają cenne doświadczenia i nową perspektywę w spojrzeniu na prawo, kształtowanie przyszłego życia zawodowego oraz stosunki międzynarodowe. Działania, które podejmujemy służą realizacji wspólnych dla środowiska międzynarodowego.Wizja ELSA[edytuj]

„Sprawiedliwy świat gdzie szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową” (ang. A just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity.)Cel ELSA[edytuj]

1. Rozwój edukacji prawniczej  
  
2. Wspieranie wzajemnego zrozumienia

3. Popieranie poczucia odpowiedzialności społecznej wśród studentów prawa i młodych prawników Historia ELSA Wrocław[edytuj]

ELSA Wrocław powstała w 1992 roku. Od tego czasu poprzez wspólną organizację rozmaitych projektów oraz integrację członków na cyklicznych imprezach, wypracowaliśmy sobie status jednej z najprężniej działających Grup Lokalnych w Polsce.


Struktura ELSA Wrocław[edytuj]

Wypełnianiu założeń służą programy, w ramach których prowadzimy działania:

Program Wymiany Praktyk Studenckich (z ang. Students Trainee Exchange Programme) to działka Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Wrocław skupiająca swoją działalność na ułatwianiu dostępu do praktyk prawniczych w Polsce oraz instytucjach, firmach i kancelariach zagranicznych. Staramy się zapoznać młodych studentów prawa z każdą możliwością rozwoju kariery. Organizujemy także spotkania z przyszłymi pracodawcami w czasie projektów, takich jak Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych.


Działalność naukowa (z ang. Academic Activity) to działka Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Wrocław, dzięki której studenci prawa z całej polski mają możliwość wzięcia udziału w konkursach, szkoleniach i targach pracy, przygotowywanych z precyzją i wyjątkową starannością przez naszych członków. Stawiamy rozwój na pierwszym miejscu i chcemy dać młodym adeptom prawa szansę spojrzenia na ich przyszłe zajęcie z różnych perspektyw i rozkwit ich wrodzonych, indywidualnych talentów. Stwarzamy okazję do praktycznego sprawdzenia wiedzy teoretycznej zdobytej podczas edukacji akademickiej.


Seminaria i konferencje (z ang. Seminars and Conferences) to działka Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Wrocław, zajmująca się organizacją projektów, o tematyce łączącej prawo z różnymi dziedzinami życia codziennego. Wielopanelowość naszych konferencji, seminariów, szkoleń oraz kursów daje możliwość spojrzenia na rozmaite sprawy z innego punktu widzenia, natomiast dbałość o szczegóły, pozwala cieszyć się z uczestnictwa w projektach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Organizujemy także międzynarodowe wymiany studenckie, poszerzające horyzonty i zwiększające świadomość sytuacji prawnej w innych krajach.


Marketing to działka zajmująca się pozyskiwaniem funduszy, a także szeroko rozumianą promocją stowarzyszenia. Ponadto działka dba o wizerunek Grupy Lokalnej, a przy założeniu szczeblowości stowarzyszenia także całej ELSA.
Linki zewnętrzne[edytuj]

http://www.wroclaw.elsa.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=4

http://www.elsa.org.pl/pl/oelsa

http://elsa.org/about/elsa-international/