Niepodległa

Z PrePedia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Information icon4.svg W Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.

Program Wieloletni "Niepodległa" na lata 2017 - 2021 został uchwalony 24 maja 2017 roku przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej.[1] Program „Niepodległa” ma łączyć różne inicjatywy organizowane z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody koordynowane są przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obsługą programu zajmuje się Biuro Programu „Niepodległa”.

Program wieloletni „Niepodległa” został podzielony na 3 priorytety:

PROJEKTY OGÓLNOPOLSKIE;

PROJEKTY REGIONALNE I LOKALNE;

PROJEKTY ZAGRANICZNE.

 Treść Wieloletniego Programu „Niepodległa”[2]PROGRAM WIELOLETNI „NIEPODLEGŁA”

PROJEKTY OGÓLNOPOLSKIE[edytuj]

W ramach Priorytetu 1 Schemat 1A do realizacji wybrano 39 projektów instytucji podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wybrane projekty kulturalne – o różnym charakterze – mają stanowić „żywe” upamiętnienie rocznicy.

W 2017 roku do Schematu 1A wpisano instytucje kultury podległe MKiDN:

 1. Muzeum Narodowe w Warszawie;
 2. Muzeum Narodowe w Krakowie;
 3. Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce;
 4. Zamek Królewski w Warszawie;
 5. Muzeum Sztuki w Łodzi;
 6. Filharmonia Narodowa;
 7. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie;
 8. Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie;
 9. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych;
 10. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina;
 11. Zakład Narodowy im. Ossolińskich;
 12. Polskie Wydawnictwo Muzyczne;
 13. Filmoteka Narodowa– Instytut Audiowizualny;
 14. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku;
 15. Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu;
 16. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów;
 17. Narodowy Instytut Dziedzictwa;
 18. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku;
 19. Biblioteka Narodowa;
 20. Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność;
 21. Narodowe Centrum Kultury;
 22. Biuro Programu „Niepodległa”.

Projekty organizowane przez wspomniane instytucje są finansowane poprzez dotacje celowe w ramach części budżetowej ministra lub – w przypadku Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – poprzez zwiększenie dotacji podmiotowej.

Podmiotem odpowiedzialnym za udzielanie informacji na temat tych środków finansowych i zobowiązań beneficjentów jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Dziedzictwa Kulturowego

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

tel. 22 421 04 50

e-mail: niepodlegla@mkidn.gov.pl

W Priorytecie 1, w schemacie 1B Programu Wieloletniego „Niepodległa” znalazły się również projekty realizowane przez:

 1. Ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
 2. Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Jesienią 2017 roku ogłoszony zostanie uzupełniający nabór wniosków na projekty w ramach Priorytetu 1.

PROJEKTY REGIONALNE I LOKALNE[edytuj]

Biuro Programu „Niepodległa” jest organizatorem konkursów dotacyjnych wymienionych w Wieloletnim Programie jako Priorytet 2A i Priorytet 2B. W zależności od konkursu o dofinansowanie na realizacje projektów na terenie Polski mogą ubiegać się:

 1. Samorządowe instytucje kultury;
 2. Organizacje pozarządowe.

Biuro Programu „Niepodległa” jest również dysponentem logo obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i redaktorem portalu https://niepodlegla.gov.pl

Biuro Programu Niepodległa

ul. Jasna 24

00-054 Warszawa

Tel. 22 182 26 00

e-mail: kontakt@niepodlegla.gov.pl

Wśród działań lokalnych i regionalnych znalazły się również projekty własne wojewodów określone priorytetem 2C. W sprawie tych programów należy kontaktować się z wojewodą właściwym dla danego województwa. 

PROJEKTY ZAGRANICZNE[edytuj]

Priorytet 3 programu koordynowany i realizowany przez Instytut Adama Mickiewicza. Będzie skoncentrowany na prezentacji dorobku kultury polskiej ostatniego stulecia, ukazanego w pespektywie jej tysiącletniego dziedzictwa.

Instytut w ramach Priorytetu 3A będzie realizował program wydarzeń zagranicznych. W ramach Programu zostanie zrealizowanych kilkanaście projektów Instytutu Adama Mickiewicza tworzonych we współpracy z partnerami krajowymi, w tym z polskimi placówkami za granicą, i zagranicznymi.

Instytut Adama Mickiewicza będzie również organizatorem konkursu dotacyjnego dla działań zagranicznych  opisanego w priorytecie 3B.  Wszystkie zadania w programie muszą być realizowane przez beneficjentów (samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe) we współpracy z zagranicznymi partnerami z krajów wskazanych w priorytetach  geograficznych.  Oczekiwanymi efektami kluczowymi będą: stworzenie podstaw dla działań nie tylko inicjujących, lecz przede wszystkim podtrzymujących długofalową współpracę, powstanie trwałej sieci powiązań instytucjonalnych, biznesowych i społecznych, jak również ugruntowanie zainteresowania wymianą kulturalną z Polską.

Podmiotem odpowiedzialnym za udzielanie informacji na temat tych środków finansowych i zobowiązań beneficjentów jest Instytut Adama Mickiewicza

Instytut Adama Mickiewicza

ul. Mokotowska 25

00-560 Warszawa

tel. 22 44 76 100

e-mail: iam@iam.pl