Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej

Z PrePedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej (PTPB) - stowarzyszenie psychologów, psychoterapeutów, pedagogów i osób reprezentujących pokrewne zawody, zainteresowanych psychologią behawioralną. Powołane do życia 16 listopada 2002 roku, a 7 października 2004 roku oficjalnie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Najważniejsze cele statutowe PTPB[edytuj]

  • Rozwijanie i propagowanie wiedzy psychologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy behawioralnej jako nauki o zachowaniu.
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków towarzystwa, jak i osób, których cele są zbieżne z celami towarzystwa.
  • Wspieranie inicjatyw naukowych, samokształceniowych i gospodarczych członków towarzystwa.
  • Działalność na rzecz rozpowszechniania wiedzy na temat zjawisk społecznych, w szczególności zjawisk społecznie niepożądanych oraz ich modyfikowanie.
  • Propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie ich przestrzegania.
  • Propagowanie idei efektywnej terapii behawioralnej jako formy leczenia psychologicznego, jak również upowszechnianie wiedzy na temat form terapii i ich skuteczności.

Obszary działalności PTPB[edytuj]

Działalność naukowa. Począwszy od 2005 roku towarzystwo rokrocznie organizuje Sympozja Naukowe z okazji kolejnych rocznic urodzin Burrhusa F. Skinnera, twórcy eksperymentalnej analizy zachowania. Celem sympozjów jest prezentacja zagadnień teoretycznych, rezultatów badań, doświadczeń zawodowych oraz zastosowań psychologii behawioralnej. Sympozja naukowe PTPB gromadzą przedstawicieli psychologii behawioralnej w Polsce.

Działalność wydawnicza. Przy współpracy z PTPB ukazało się drugie wydanie książki Maxiego C. Maultsbiego Racjonalna Terapia Zachowania. Podręcznik terapii poznawczo-behawioralnej (Wydawnictwo Dominika Księskiego "Wulkan", Żnin 2008). PTPB jest także patronem wydania książek: Współczesna psychologia behawioralna. Wybrane zagadnienia pod redakcją Przemysława Bąbla i Pawła Ostaszewskiego (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008) oraz Analiza zachowania od A do Z autorstwa Przemysława Bąbla, Moniki Suchowierskiej i Pawła Ostaszewskiego (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010).

Działalność szkoleniowa. PTPB organizuje szkolenia, wykłady i prelekcje. Najważniejszym przedsięwzięciem szkoleniowym, w które zaangażowane jest PTPB, jest trzyletni program kursów zakończonych uzyskaniem certyfikatu terapeuty behawioralnego.

Działalność na rzecz środowiska psychologów i psychoterapeutów. Przedstawiciele PTPB biorą aktywny udział w pracach nad ustawą o zawodzie psychologa, prowadzonych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Członkowie honorowi[edytuj]

Decyzją Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej z dnia 25 lutego 2010 r. honorowymi członkami Towarzystwa zostali dwaj wybitni przedstawiciele światowej psychologii behawioralnej: prof. William M. Baum i prof. Howard Rachlin. Uroczystość wręczenia honorowych członkostw odbyła się 19 marca 2010 r. w czasie VI Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej.

Linki zewnętrzne[edytuj]Źródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL
Information icon4.svg W Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.
Traffic lights 4 states 4.png Ten artykuł zawiera informacje niewystarczająco uźródłowione i niespełniające (jeszcze) kryteriów encyklopedyczności Wikipedii.