Protetyka słuchu

Z PrePedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Protetyka słuchu – zawód rzemieślniczy z pogranicza techniki i medycyny. Protetycy słuchu zawodowo zajmują się dobieraniem oraz dopasowywaniem protez słuchu(aparatów słuchowych) oraz systemów wspomagających słyszenie. Protetyk słuchu ma także uprawnienia do dokonywania pomiarów audiometrycznych słuchu, przeprowadzania badań obiektywnych, wykonywania wkładek usznych oraz serwisowania aparatów słuchowych. Osoba posiadająca tytuł protetyka słuchu musi mieć wiedzę z zakresu elektroniki, akustyki, psychoakustyki, medycyny (anatomii), patologii narządu słuchu, otoplastyki. Nazwa zawodu „protetyk słuchu” została wybrana po ogłoszonym konkursie radiowym pod patronatem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konkurs ten wygrała nazwa „protetyk słuchu”, ale zamiennie stosuje się również inne nazwy:

  • lekarz protetyk słuchu (dotyczy m.in. Lekarzy Laryngologów i Audiologów posiadających uprawnienia protetyka)
  • audioprotetyk (nazwa zamienna)
  • akustyk słuchu (dotyczy absolwentów wydział Fizyki UAM którzy ukończyli specjalizacje z protetyki słuchu i posiadają tytuł licencjata)

Protetyk słuchu jest wpisany na polska listę zawodów regulowanych, w hierarchii zawodów medycznych traktowany jest jako zawód ochrony zdrowia średniego szczebla.

Dawniej tytuł protetyka słuchu można było zdobyć po kilku latach pracy u mistrza, należało zdać egzamin w Izbie Rzemieślniczej.

Obecnie tytuł protetyka słuchu może posiadać osoba co ukończyła kurs z zakresu protetyki słuchu organizowany przez Wydział Fizyki uczelni wyższej bądź Instytut Fizjologi i Patologii Słuchu (obecnie kursy te już nie są honorowane) lub skończyła studia wyższe z Akustyki ze specjalizacją protetyki słuchu (UAM), bądź ukończyła dwuletnią szkołę policealną i zakończyła szkołę ze zdanym egzaminem Państwowym.Źródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Protetyka słuchu z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL
Information icon4.svg W Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.