Wskaźnik Zrównoważonego Społeczeństwa

Z PrePedia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Spider SSI2008

Wskaźnik Zrównoważonego Społeczeństwa (ang. Sustainable Society Index, SSI) – pokazuje poziom zrównoważenia każdego ze 151 ujętych w zestawieniu państw. W prosty sposób przedstawia dystans dzielący od osiągnięcia zrównoważenia w zakresie każdego z 22 wskaźników, które składają się na Wskaźnik Zrównoważonego Społeczeństwa.

Listę państw według Wskaźnika Zrównoważonego Społeczeństwa po raz pierwszy opublikowano pod koniec 2006 r. Została ona opracowana przez Sustainable Society Foundation, by zapewnić szeroko rozumianej opinii publicznej, politykom i władzom przejrzyste proste narzędzie służące mierzeniu poziomu zrównoważenia społeczeństwa. Wskaźnik SSI jest oparty na znanej i akceptowanej definicji Komisji Brundtland (raport World Commission on Environment and Development z 1987 r.), do której dodano trzeci punkt dotyczący wyraźnie jakości życia. Definicja ta brzmi następująco: Zrównoważone społeczeństwo to społeczeństwo

  • które zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia
  • które nie zagraża możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń,
  • w którym każda istota ludzka ma możliwość do rozwoju osobistego w warunkach wolności, w obrębie zrównoważonego społeczeństwa i w harmonii z otoczeniem.

Wskaźnik Zrównoważonego Społeczeństwa składa się z 22 wskaźników, podzielonych na 5 kategorii. Wskaźniki te pokrywają główne aspekty w dwóch płaszczyznach: jakości życia i zrównoważenia. Wskaźnik SSI jest oparty na danych ze źródeł publicznych i został obliczony dla 151 państw. W 2008 r. opublikowano pierwszą, z planowanych co dwa lata aktualizacji.

I Rozwój Osobisty II Zdrowe Otoczenie III Zrównoważone Społeczeństwo IV Zrównoważone Korzystanie z Zasobów V Zrównoważony Świat
1 Zdrowe życie 7 Jakość powietrza 10 Dobre rządzenie 15 Recykling odpadów 18 Powierzchnia lasów
2 Wystarczająca ilość pożywienia 8 Jakość wód powierzchniowych 11 Zatrudnienie 16 Odnawialne zasoby wody 19 Bioróżnorodność
3 Wystarczająca ilość wody 9 Jakość terenu 12 Przyrost naturalny 17 Konsumpcja energii odnawialnej 20 Emisja gazów cieplarnianych
4 Bezpieczne warunki sanitarne 13 Dystrybucja dochodu 21 Ślad ekologiczny
5 Możliwości kształcenia 22 Współpraca międzynarodowa
6 Równość płci

Pajęczyna obrazująca Wskaźnik Zrównoważonego Społeczeństwa jasno pokazuje dystans do pełnego zrównoważenia dla uśrednionych wyników z całego świata. Wynika z niej, że świat jest daleko od pełnego zrównoważenia. Łatwo można dostrzec, które aspekty wymagają naszej natychmiastowej uwagi:

  • Wyczerpywanie zasobów, Odpady (15)
  • Energia odnawialna (17)
  • Jakość Powietrza (7)
  • Dobre rządzenie (10)
  • Zatrudnienie (11)
  • Dystrybucja dochodu (13).

Wyniki dla wielu wskaźników osiągnęły wartości poniżej 3. Gdy mowa o zrównoważeniu, każdy wynik powinien być zrównoważoną 5. W związku z tym 3 jest wynikiem na poziomie ledwie przekraczającym 50%. Wskaźnik SSI jest używany do monitorowania postępu państw na ich drodze do zrównoważenia, do ustalania priorytetów w odniesieniu do tej polityki, w celach porównawczych, edukacyjnych oraz dla dalszych badań i rozwoju. Ostatnio wskaźnik SSI rozwija się także na poziomie lokalnym i został opracowany dla 8 regionów Rumunii. Jego dalsze rozszerzanie na poziom lokalny jest w fazie opracowywania.

Bibliografia[edytuj]

  • Geurt van de Kerk and Arthur Manuel: A comprehensive index for a sustainable society: The SSI – the Sustainable Society Index. Ecological Economics. tom (2008) 66(2-3), strony 228-242

Linki zewnętrzne[edytuj]Źródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Wskaźnik Zrównoważonego Społeczeństwa z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL
Information icon4.svg W Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.