Świadkowie Jehowy - głosiciele Królestwa Bożego

Z PrePedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego (ang. Jehovah's Witnesses – Proclaimers of God's Kingdom) – publikacja wydana przez Towarzystwo Strażnica. Opisuje historię organizacji Świadków Jehowy oraz przedstawia jej poglądy. ISBN 83-903551-0-8. 752 stronicowa publikacja wydana w języku angielskim w 1993 roku, a w języku polskim w 1995 roku. Jest opublikowana w 25 językach, również w wersji elektronicznej na CD (Biblioteka Strażnicy).

Zawartość[edytuj]

Książka „Świadkowie Jehowy - głosiciele Królestwa Bożego” (na zdjęciu wydanie portugalskie).

Książka opisuje historię organizacji Świadków Jehowy oraz celów, do których zdąża. Jest ilustrowana za pomocą ponad 1000 zdjęć z 96 krajów. Zamieszczono w niej wykresy, mapy i tabele, związane z omawianymi zagadnieniami. Składa się z siedmiu głównych części, obejmujących w sumie 33 rozdziały.

Część 1: „Wy jesteście moimi świadkami” - mówi Jehowa

Omawia, skąd się wzięli Świadkowie Jehowy. Zawiera przegląd nowożytnej historii od roku 1870 do 1992, w rozdziałach:

 • Dlaczego Jehowa ma świadków?
 • Jezus Chrystus - Wierny Świadek
 • Chrześcijańscy Świadkowie Jehowy w I wieku (dodatki: Chrystianizm rozprzestrzeniał się dzięki gorliwemu głoszeniu; 'Tryumf chrystianizmu')
 • Początki wielkiego odstępstwa (dodatek: Platon a „chrystianizm”)
 • Obwieszczanie powrotu Pana (1870-1914) (dodatki: „Pozwólcie obojgu rosnąć razem aż do żniwa”; George W. Stone - „człowiek o wybitnych zdolnościach”; George Storrs - „przyjaciel i brat”; „Pozostawiam Ci 'Zwiastuna'”; Dlaczego nazywano go pastorem; „Fotodrama stworzenia”; „Wypatrujcie roku 1914”)
 • Czas prób (1914-1918) (dodatki: „Niektórzy z nas chyba się nieco pośpieszyli”; Życiorys J. F. Rutherforda; Ofiary prześladowań zainspirowanych przez kler)
 • Rozgłaszajcie wieść o Królu i Królestwie! (1919-1941) (dodatki: „Dom Książąt”; Rozgłaszanie orędzia Królestwa przez radio; Głoszenie z gramofonami)
 • Nieustanne ogłaszanie dobrej nowiny (1942-1975) (dodatki: Życiorys N. H. Knorra; Zachęcająca zapowiedź; Podróże służbowe N. H. Knorra w latach 1945-1956; „Dzisiaj znów zaczęłam się zastanawiać”)
 • Słowo Jehowy 'prędko się przenosi' (1979-1992) (dodatki: Życiorys F. W. Franza; Ciało Kierownicze Świadków Jehowy w styczniu 1992 roku)
Część 2: Dokładne poznawanie i trzymanie się Słowa Bożego

Omawia, jak kształtowały się wierzenia Świadków Jehowy, w szczególności te, które odróżniają ich od innych ugrupowań religijnych, a także jaka jest geneza ich nazwy. Obejmuje rozdziały:

 • Coraz dokładniejsze poznawanie prawdy (dodatki: Oznajmianie imienia Bożego; 'Czyżbyśmy mieli zaprzeczyć samemu Chrystusowi?'; Stopniowo odsłaniana prawda; Wierzenia Świadków Jehowy)
 • Jak staliśmy się znani jako Świadkowie Jehowy (dodatki: Nazwa Świadkowie Jehowy w Ameryce, w Azji i na wyspach Pacyfiku, w Afryce, w Europie oraz na Bliskim Wschodzie; Inni też dostrzegli)
 • Wielka rzesza - ma żyć w niebie czy na ziemi? (dodatki: Czas zrozumienia; Ziemia - wieczny dom człowieka; Kto idzie do nieba)
 • Rozpoznawani po swym postępowaniu (dodatki: „Rozwijanie charakteru” nie zawsze dawało dobre skutki; Co u Świadków dostrzegają inni)
 • „Nie są częścią świata” (dodatki: Nie zagrażają żadnemu rządowi; Zarzucone zwyczaje i poglądy)
Część 3: Społeczność braci

Analizuje rozwój ich struktury organizacyjnej. Przedstawia fakty dotyczące zebrań zborowych i zgromadzeń. Opisuje, jak buduje się Sale Królestwa i Sale Zgromadzeń oraz obiekty, w których drukuje się publikacje biblijne. Ukazuje sposób zorganizowania zebrań, przygotowujących ich do działalności głoszenia oraz organizowania pomocy w przypadku klęsk żywiołowych i w innych sytuacjach, a także finansowanie działalności w skali całego świata. Rozdziały:

 • Rozwój struktury organizacyjnej (dodatki: Skąd ta zmiana?; Budynki w Pittsburghu używane przez Towarzystwo sto lat temu; Czyje to dzieło?; Kwestionariusz VDM; Pierwsze budynki Towarzystwa w Brooklynie; Nadzorcy podróżujący; Pierwsze zarejestrowane korporacje; „Przypominają społeczność pierwszych chrześcijan”)
 • Zebrania poświęcone wielbieniu Boga, nauczaniu i zachęcaniu (dodatki: Pierwsze zbory; Wysławianie Jehowy pieśniami; Pamiątka śmierci Jezusa)
 • Zgromadzenia - dowód, że jesteśmy braćmi (dodatki: Siedem doniosłych rezolucji kongresowych; Migawki z niektórych wielkich zgromadzeń)
 • 'Szukanie najpierw Królestwa' (dodatki: 'A gdzie dziewięciu?'; Służba w Betel; Niektórzy długoletni pracownicy Betel; Coraz więcej pionierów!)
 • Wspólne wzrastanie w miłości (dodatki: „Wy naprawdę się miłujecie”; Prawdziwi bracia i siostry)
 • Wspólne budowanie na całym świecie (dodatki: Współpraca umożliwiająca szybką budowę Sal Królestwa; Sale Królestwa w różnych krajach; Sale Zgromadzeń Świadków Jehowy; Międzynarodowy program budowlany zaspokaja pilne potrzeby)
 • Jak to wszystko jest finansowane? (dodatek Datki nie zawsze ma postać pieniędzy)
 • 50-stronicowa wkładka z kolorowymi zdjęciami Biura Głównego Świadków Jehowy i Biur Oddziałów z drukarniami na całym świecie
Część 4: Rozgłaszanie dobrej nowiny po całej zamieszkanej ziemi

Zawiera informacje o zapoczątkowaniu oraz rozwoju dzieła głoszenia przez Świadków Jehowy w różnych krajach świata - w rozdziałach:

 • Dawanie Świadectwa aż po krańce ziemi (cześć 1: 1870-1914, cześć 2: 1914-1935, część 3: 1935-1945, część 4 i dodatek: Nie przestawali dawać świadectwo nawet w więzieniu, część 4: 1945-1975, część 5: 1975-1992)
 • Misjonarze nadają, rozmach dziełu na całym świecie (dodatek: Biblijna Szkoła Strażnicy - Gilead)
 • Dzięki mocy ludzkiej czy dzięki duchowi Bożemu?
Część 5: Wspieranie głoszenia o Królestwie wydawaniem publikacji biblijnych

Opisuje działalność wydawniczą Świadków Jehowy w rozdziałach:

 • Głoszenie publiczne od domu do domu (dodatki: Szczególne błogosławieństwo dla pracy od domu do domu; Dlaczego Świadkowie przychodzą wciąż na nowo; „Wszelkimi dostępnymi metodami”)
 • Wydawanie literatury biblijnej używanej w służbie (dodatki: Skład; Wytwarzanie form drukowych; 'Dowód kierownictwa ducha Jehowy'; Poleganie na Bogu Wszechmocnym; Maszyny drukujące; Introligatorstwo; Upowszechnianie wiedzy biblijnej; Nagrywanie kaset magnetofonowych; Wideokasety używane do głoszenia o Królestwie)
 • Drukowanie i rozpowszechnianie świętego Słowa Bożego (dodatki: Niektóre przekłady używane przez pierwszych Badaczy Pisma Świętego; Świeży przekład, „Podręczny słownik”; Opinia znawcy języka hebrajskiego; Wzrost w szeregach Świadków Jehowy po wydaniu Przekładu Nowego Świata)
Część 6: Wyśmiewani i prześladowani

Zawiera opis prób i prześladowań, z jakimi spotykali się Świadkowie Jehowy, w rozdziałach:

 • Próby i odsiew wewnątrz organizacji (dodatki: W. E. Van Amburg; Jules Feller; C. J. Woodworth; A. C. Macmillan)
 • „Przedmiot nienawiści wszystkich narodów” (dodatki: Duchowieństwo ujawnia swe odczucia; 'Prześladowani za przekonania religijne'; Oświadczenia SS; Listy skazanych na śmierć; Znani z odwagi i ze swych przekonań; „Nie są antypaństwowi”, Kto im przewodzi?; Przypominają pierwszych chrześcijan)
 • „Obrona oraz prawne ugruntowanie dobrej nowiny” (dodatki: Świadectwo dane w Sądzie Najwyższym USA; Jak doszło do uchylenia wyroków; „Prastara forma ewangelizacji misjonarskiej”; „Równe prawa dla wszystkich”; Stanowcze oświadczenie skierowane do rządu hitlerowskiego; Zdecydowane stanowisko Świadków w obliczu zakazu; Opinie przedstawicieli władz Kanady; 'Przysłużyli się sprawie wolności religijnej'; Radość ze swobodnego wielbienia Boga)
Część 7: Lud będący Jego szczególną własnością, gorliwy w szlachetnych uczynkach

Zawarte są wyjaśnienia, dlaczego Świadkowie Jehowy są głęboko przekonani, że należą do organizacji kierowanej przez Boga i jakiego wydarzenia oczekują. Omówiono to w rozdziałach:

 • Jak Bóg ich wybrał i prowadził
 • „Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami” (dodatek: „Świadkowie troszczą się o swoich i o obcych”)
 • Nieustanne zachowywanie czujności
Dodatki:
 • Sprawozdania ze świadczenia na całym świecie
 • Ważne wydarzenia w nowożytnej historii Świadków Jehowy
 • Publikowanie Strażnicy
 • Przebudźcie się! - czasopismo dla szerokiego ogółu
 • Skorowidz
 • Informacje dotyczące ilustracji i adresy Towarzystwa StrażnicaŹródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Świadkowie Jehowy - głosiciele Królestwa Bożego z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL
Information icon4.svg W Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.
Traffic lights 4 states 3.png Ten artykuł nie spełniał dotychczas kryteriów encyklopedyczności Wikipedii.