Aksjomat polityczny

Z PrePedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Aksjomat polityczny - twierdzenie, które przyjmowane jest bez dowodu w zakresie polityki - prawda oczywista w polityce. Aksjomaty polityczne można definiować jako różnego rodzaju normy, wyrażane w różnego rodzaju zakazach, nakazach mające charakter zwyczajowy, obyczajowym, moralnym itp. Aksjomaty polityczne są kształtowane poprzez kontrole społeczną stosunków, jakie zachodzą pomiędzy jednostkami, jednostkami i grupami oraz między grupami.


Wartości społeczne[edytuj]

Z każdą normą polityczną wiąże się określona wartość. Z każdą normą jednocześnie może być połączonych kilka wartości lub cały zespół wartości. Podczas wielowiekowego rozwoju historycznego stworzone zostały w świadomości społecznej systemy wartości, które odzwierciedlają charakter aksjomatu politycznego. Wśród tych wartości z zakresu polityki istotne są takie pojęcia jak wolność, własność czy sprawiedliwość.


Czynniki wpływające na aksjomat polityczny[edytuj]

Dość spory wpływ na definiowanie aksjomatu politycznego ma tradycja i ściśle związana z nią obyczajowość, a mianowicie niektóre normy moralne, prawne i polityczne obowiązujące nijako niezależnie od tego, czy są czy tez nie są w danej społeczności akceptowane. Uniwersalizacja określonych obyczajów w danym kręgu kulturowym jest traktowana jako rodzaj porozumienia i współpracy, pomimo iż mogą występować różnice ekonomiczne i polityczne pomiędzy podmiotami. Nieprzestrzeganie reguł, które obowiązują w danym państwie może być przyczyną powstania dezaprobaty politycznej, która może doprowadzić do zawieszenia stosunków dyplomatycznych. Każde społeczeństwo, które znajduje się w danym etapie rozwoju cywilizacyjno-gospodarczego posiada swój własny system wartości, który dotyczy zjawisk politycznych, społecznych i ekonomicznych. Na pierwszym miejscu należy jednak wymienić te wartości, które są uznawane jako uniwersalne przez różne społeczeństwa na przestrzeni dziejów.

Wszystkie aksjomaty mają swój fundament w uniwersalnej mierze moralności. Ważne dla aksjomatu politycznego są takie miary, które stosowane są ponadczasowo oraz takie uwagi, które głoszą, iż za wzór wszelkich postępowań politycznych trzeba uznać postulat świadczący o minimalizacji zła i przemocy. W Europie najpełniej uwidaczniającą się podczas historii wartości polityczne takie jak wolność i samorządność, jednak ich wartość jest różna w ujęciu czasowym i przestrzennym.
Źródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Aksjomat polityczny z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL
Information icon4.svg W Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.