Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej

Z PrePedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej jest Duszpasterstwem specjalistycznym działającym na terenie Diecezji świdnickiej. Gromadzi ono katolików duchownych i świeckich pragnących pielęgnować i pogłębiać swoją formację zgodnie ze wskazaniami Ojca Świętego Benedykta XVI, wyrażonymi m. in. w Liście Apostolskim motu proprio Summorum Pontificum z dnia 7 lipca 2007 r. oraz w instrukcji wykonawczej Universae Ecclesiae do tegoż listu, wydanej przez Papieską Komisję Ecclesia Dei z dnia 30 kwietnia 2011 r., a także w licznych publikacjach o tematyce liturgicznej.

Liturgia łacińska w Diecezji przed powołaniem Duszpasterstwa[edytuj]

W Diecezji Świdnickiej celebracje Mszy św. według dawnych ksiąg rozpoczęły się już w maju 2007 r. w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Wałbrzychu na mocy indultu wydanego przez Biskupa Świdnickiego. Mszę św. sprawował ks. dr Wojciech GrygielBractwa Kapłańskiego św. Piotra. Na Mszy świętej 13 stycznia 2008 r. gościł Ksiądz Biskup Ignacy Dec, który wygłosił homilię i udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

W październiku 2008 r. Biskup Świdnicki wyznaczył na celebransa comiesięcznej Mszy świętej ks. Juliana Nastałka, a następnie ks. dra Zbigniewa Chromego. Od listopada 2009 do grudnia 2010 celebracje miały miejsce w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu. Od 20 marca 2011 r. w Wałbrzychu w kościele pw. św. Józefa Robotnika Msze święte w trzecią niedzielę miesiąca o godz. 16.30 celebruje ks. Grzegorz Kucharski. Ponadto w Wałbrzychu 28 marca 2009 r. w kościele pw. Świętych Aniołów Stróżów została odprawiona uroczysta Msza święta z wykonaniem części stałych z Mszy Koronacyjnej Mozarta. Natomiast 2 listopada 2011 r. w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła celebrowana była uroczysta Msza święta żałobna, podczas której wykonano Requiem d-moll Mozarta.

W Świdnicy tradycyjna liturgia do jesieni 2012 roku sprawowana była w kościele pw. św. Józefa. Celebracje Mszy św. śpiewanej odbywały się w każdą ostatnią niedzielą miesiąca o godzinie 12.00. Przy parafii została stworzona schola cantorum. Zakupiono również potrzebne paramenty liturgiczne. Grono służby liturgicznej tworzyli klerycy i ministranci z terenu Diecezji. Dzięki ich zaangażowaniu udało się kilkakrotnie sprawować uroczyste Msze święte z asystą wyższą. Z uwagi na przeniesienie celebransa do parafii katedralnej, Msze trydenckie zagościły w grafiku tej parafii.

W odpowiedzi na prośbę grupy wiernych z Ziemi Kłodzkiej skierowanej do Biskupa Świdnickiego powstało nowe miejsce celebracji Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w naszej Diecezji. Dzięki życzliwości Księdza Proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodzku Msze św. będą sprawowane w pierwsze niedziele miesiąca o godz. 18.30 w kaplicy pw. św. Marii Magdaleny przy ul. Łukasińskiego 32. Pierwsza Msza święta według mszału z 1962 r. odbyła się tutaj w Niedzielę Białą, 7 kwietnia o godz. 15.30 i zgromadziła ponad 50 osób. Asystę liturgiczną zapewnili ministranci z naszej Diecezji posługujący przy starszej formie rytu rzymskiego pod kierunkiem kleryka Mateusza z Wyższego Seminarium Duchownego Bractwa św. Piotra w Wigratzbad. Śpiew gregoriański części stałych i zmiennych prowadzili: Piotr Milczarek oraz Zuzanna i Maciej Batorowie. Opieka duszpasterska nad grupą wiernych została powierzona ks. Julianowi Nastałkowi.

Powołanie Duszpasterstwa[edytuj]

Duszpasterstwo powstało zgodnie z wolą Biskupa Ignacego Deca dnia 01.05.2013 roku (L.dz. 485/2013). Za centralny ośrodek Duszpasterstwa uznano parafię katedralną pw. św. św. Stanisława i Wacława w Świdnicy. Odpowiedzialnym za funkcjonowanie Duszpasterstwa w Diecezji Świdnickiej jest Duszpasterz Wiernych Tradycji Łacińskiej, którym jest kapłan odpowiednio do tego przygotowany, mianowany przez Biskupa Świdnickiego. Pierwszym Duszpasterzem został mianowany ks. dr Zbigniew Chromy.

Cele Duszpasterstwa[edytuj]

Rdzeniem Duszpasterstwa jest formacja liturgiczna członków, oparta o wielowiekową tradycję liturgiczną Kościoła katolickiego, w tym o dziedzictwo Soboru Watykańskiego II. Formacja dokonuje się w duchu hermeneutyki ciągłości, tak podkreślanej przez Benedykta XVI, gdyż przywiązanie do tradycji Kościoła nie jest owocem nostalgii, ale wierności prawdzie. Ukazywanie piękna liturgii rzymskiej w obu jej formach jest jednym z głównych środków formacji członków. Liturgia bowiem, jak naucza ostatni Sobór, jest źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia.

Szczegółowymi celami Duszpasterstwa są:

A. Formacja intelektualna:

 • organizowanie spotkań, odczytów, seminariów oraz konferencji naukowych, których przedmiotem są zagadnienia związane z nauczaniem Kościoła katolickiego (szczególnie na temat liturgii oraz jego historią i aktualnymi problemami;
 • studium nauczania Ojca Świętego Benedykta XVI i innych papieży;
 • obrona wartości katolickich w życiu publicznym;
 • krzewienie kultury chrześcijańskiej;
 • nauka wiernych łaciny, szczególnie części stałych Mszy św., zgodnie z Konstytucją Sacrosanctum concilium (SC 36 i 54).

B. Formacja duchowa:

 • organizacja spotkań modlitewnych (nieszpory, lectio divina, adoracje Najświętszego Sakramentu);
 • organizacja dni skupienia, rekolekcji oraz pielgrzymek;
 • kultywowanie i upowszechnianie tradycyjnych form pobożności;
 • pielęgnowanie chorału gregoriańskiego.

C. Formacja liturgiczna:

 • przygotowanie i celebracja Mszy świętej w obu formach w języku łacińskim;
 • przygotowanie i celebracja pozostałych sakramentów oraz liturgii godzin (brewiarza) w zwyczajnej i nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego;
 • propagowanie liturgii łacińskiej wśród duchowieństwa, osób konsekrowanych i świeckich;
 • pomoc w tworzeniu stałych miejsc celebracji liturgii w formie nadzwyczajnej;
 • przygotowanie celebransów, służby liturgicznej i wiernych do uczestnictwa w liturgii;
 • prowadzenie scholi gregoriańskiej, nauka i propagowanie śpiewu gregoriańskiego;
 • troska o paramenty liturgiczne;
 • współpraca z podobnymi duszpasterstwami w kraju i zagranicą.

Duszpasterstwo realizuje swoje cele w zgodzie z obowiązującymi przepisami Kościoła, w jedności z Biskupem Diecezjalnym i współpracując z Wydziałem Duszpasterskim Świdnickiej Kurii Biskupiej oraz innymi diecezjalnymi duszpasterstwami specjalistycznymi.

Kapłani zaangażowani w prace Duszpasterstwa[edytuj]

 • ks. dr Zbigniew Chromy - Duszpasterz
 • ks. Julian Nastałek
 • ks. Grzegorz Kucharski

Stałe miejsca celebracji[edytuj]

Aktualnie księża Duszpasterstwa celebrują Msze w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w następujących miejscach:

Linki zewnętrzne[edytuj]

Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej - oficjalna strona DuszpasterstwaŹródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL
Information icon4.svg W Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.