Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu

Z PrePedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu – państwowa instytucja zajmująca się kształceniem nauczycieli języków obcych z siedzibą w Sieradzu. Założona w 1990 r. placówka prowadzi 3-letni cykl kształcenia przyszłych nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego. Pierwotnie funkcjonowała pod opieką naukową Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie opiekę nad nią sprawuje Uniwersytet Warszawski.

Podczas corocznie organizowanego wydarzenia pod nazwą „Drama Day” słuchacze Kolegium wystawiają przedstawienia teatralne w języku angielskim. Ponadto publikują również elektroniczną wersję czasopisma „The Collegian”.

Historia[edytuj]

Do roku 1990 kształcenie nauczycieli języków obcych w Polsce znajdowało się w gestii instytucji działających na poziomie studiów uniwersyteckich. Były to głównie wydziały filologiczne uniwersytetów. Ze względu na olbrzymi wzrost popytu na nauczycieli języków zachodnioeuropejskich, w związku z transformacją polityczno-gospodarczą po roku 1989, uniwersytety nie były w stanie wywiązać się ze stojącymi przed nimi wyzwaniami, dlatego zadanie wykształcenia w stosunkowo krótkim czasie nowych kadr nauczycielskich przypadło specjalnie do tego celu utworzonym nauczycielskim kolegiom języków obcych. NKJO w Sieradzu, które otwarto w 1990 r., powstało jako jedna z sześciu placówek tego typu działających w regionie łódzkim w ramach tzw. Łódź Cluster pod opieką naukową Uniwersytetu Łódzkiego[1].

Pierwsza siedziba Kolegium funkcjonowała w budynku przy ulicy Tuwima 2 w Sieradzu, a placówka kształciła wówczas tylko nauczycieli języka angielskiego. Dopiero rok później powstała sekcja języka niemieckiego, która odpowiadała za kształcenie nauczycieli germanistów. W 2009 decyzją Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – organu prowadzącego placówkę – Kolegium przeniesiono do dotychczasowej siedziby, zlokalizowanej na II i III piętrze budynku przy ulicy 3 Maja 7[1].

Pierwsi absolwenci opuścili mury NKJO w Sieradzu w 1993 roku, a ich liczba systematycznie wzrastała wraz z rozwojem Kolegium. W roku akademickim 1994/95 ponad 100 słuchaczy uzyskało formalne uprawnienia do nauczania języka obcego na poziomie szkoły podstawowej i średniej. Natomiast od roku 1995 Kolegium kształciło jeszcze więcej słuchaczy dzięki uruchomieniu nauczania w systemie wieczorowym[1].

W całym okresie swego istnienia Kolegium gościło w swoich murach wielu znamienitych ludzi nauki: profesorów i naukowców; dydaktyków; uznanych autorów podręczników, przedstawicieli wiodących wydawnictw obcojęzycznych, a także konsultantów metodycznych, którzy m.in. prowadzili prelekcje, spotkania warsztatowe oraz wygłaszali referaty konferencyjne[1].

W Kolegium pracowało czternastu nauczycieli obcokrajowców z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. W latach 1995–2005 placówka prowadziła również współpracę z Uniwersytetem St Andrews w Szkocji oraz, od roku 1999, z Realschule/Toskana Schule w Bad Sulza (Niemcy)[1].

Obecnie NKJO w Sieradzu jest jedyną nadal istniejącą placówką tego typu w regionie łódzkim. Administracyjnie i finansowo podlega Samorządowi Województwa Łódzkiego. W związku z decyzją ustawodawców dotyczącą likwidacji kolegiów nauczycielskich w Polsce, wraz z innymi kolegiami w kraju, NKJO w Sieradzu postawiono w stan likwidacji. Sekcja języka niemieckiego zakończyła działalność w roku 2015, natomiast ostatni absolwenci sekcji języka angielskiego opuszczą Kolegium w roku 2016. We wrześniu 2016 r. NKJO w Sieradzu oficjalnie zakończy ponaddwudziestoletnią działalność.

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu, nkjosieradz.pl [dostęp 2016-05-10].

Linki zewnętrzne[edytuj]Źródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL
Information icon4.svg W Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.