Nici hialuronowe

Z PrePedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Nici hialuronowe (Hydrolift) to zabieg dermatologiczny, polegający na podaniu śródskórnym kwasu hialuronowego w postaci nici. Kwas hialuronowy może być podawany równolegle do skóry , prostopadle lub ukośnie. Zmienia to parametry biomechaniczne skóry, a w dalszej kolejności stymuluje jej regenerację. Zabieg został opracowany w 2007 r. przez polską lekarz dermatolog Monikę Lelonkiewicz. Nici hialuronowe (Hydrolift) są wprowadzane prostopadle do linii obniżonego napięcia w skórze RSTL (Relaxed Skin Tension Lines) a wzdłuż linii LME (Lines of Maximum Extensibility) - linii zwiększonej rozciągliwości skóry.

Cel zabiegu[edytuj]

Etapy działania zabiegu[edytuj]

Opisując biomechanikę skóry wiadomo, że wykazuje ona zdolność do rozciągania i skurczu. Te dwie właściwości są możliwe w każdym z kierunków  i wzajemnie się uzupełniają. Jednakże skóra ma inną zdolność do rozciągania i skurczu w różnych kierunkach, czyli wykazuje właściwości anizotropowe[1].

Charakterystyczne jest że anizotropia wzrasta wraz ze starzeniem się skóry. Im skóra młodsza tym jest bardziej izotropowa im starsza tym większe sa różnice w jej rozciągliwości zależnie od kierunku przyłożenia siły. [2].

Największe napięcie skóry występuje równolegle do linii RSTL (linie zmniejszonego napięcia w skórze, ang. Relaxed Skin Tension Lines), czyli jak wynika z histologii równolegle do ułożenia fibroblastów w skórze[3]. Prostopadle do linii RSTL wyodrębniono linie LME( Lines of Maximum Extensibility) – linie największej rozciągliwości skóry - równolegle do których skóra osiąga największą rozciągliwość[4].

Przebieg linii zmarszczek jest bardzo zbliżony do przebiegu linii obniżonego napięcia skóry RSTL. Ich powstawanie jest uwarunkowane pracą mięśni mimicznych twarzy. Rozciągliwość skóry wzdłuż linii zmarszczek i linii RSTL jest mniejsza niż rozciągliwość skóry prostopadle do linii zmarszczek (linii RSTL). Jest to wynikiem ułożenia kolagenu w skórze. Przebieg kolagenu jest równoległy do linii przebiegu zmarszczek i tym samym równoległy do linii RSTL[5]. Iniekcja kwasu hialuronowego wzdłuż linii zwiększonej rozciągliwości (LME – lines of maximum extensibility), a prostopadle do linii zmarszczek i linii RSTL spowoduje szereg zmian biomechanicznych i w budowie histologicznej skóry prowadzących do zmniejszenia rozciągliwości skóry oraz jej regeneracji.

Zmiany histologiczne po iniekcji nici hialuronowych (Hydroliftu)[edytuj]

Podanie kwasu hialuronowego wzdłuż linii LME powoduje migrację fibroblastów związaną z urazem i stymuluje produkcję kolagenu wzdłuż linii LME[6]. Włókna kolagenowe układają się równolegle do przebiegu blizn i uszkodzeń[7].

Zmiany biomechaniczne w obrębie skóry po zabiegu nici hialuronowych[edytuj]

W przypadku skóry poddanej zabiegowi iniekcji wypełniacza np. kwasu hialuronowego po przekroczeniu granicy plastyczności naprężenia normalne wzrastają czyli materiał taki ulega wzmocnieniu. Powstaje w ten sposób materiał złożony ze skóry i kwasu hialuronowego, które nie są ze sobą połączone. Jest to wtedy materiał kompozytowy – czyli zbudowany z co najmniej dwóch różnych składników, przy czym ich połączenie zachodzi na poziomie makroskopowym. Materiał taki modeluje się za pomocą modelu sprężysto-plastycznego ze wzmocnieniem. Składniki materiału kompozytowego określa się jako: fazę ciągłą zwaną osnową (matrycą) - w tym przykładzie skórę - oraz fazę rozproszoną otoczoną osnową – tu nici kwasu hialuronowego.

Technika nici hialuronowych poprzez iniekcje linijne kwasu hialuronowego powoduje wzmocnienie skóry i zmniejszenie jej rozciągliwości. Jest to możliwe dzięki wytworzeniu się dodatkowego kolagenu wskutek stymulacji fibroblastów przez wstrzyknięty kwas hialuronowy[8]. W przypadku iniekcji nici kwasu hialuronowego w postaci równoległych do powierzchni skóry włókien wytwarza się płaszczyznę o jednakowych właściwościach materiału. Płaszczyzny, na których właściwości materiału są jednakowe nazywa się płaszczyznami izotropii. Izotropia transwersalna występuje w materiałach kompozytowych wzmocnionych równoległymi do siebie włóknami [Andrzej Gawęcki - „Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych” 2003r 14:1-27] czyli np. w skórze z równolegle do siebie ułożonymi liniami wypełniacza-w technice nici hialuronowych[9].

Spis treści

Zobacz też[edytuj]

 1. Żak M., Szotek S., Kuropka P., Kobielarz M., Dudek A., Kaleta-Kuratewicz K., Determination of the mechanical properties of the skin of foetuses with respect to its structure, Acta Bioeng. Biomech., 2011, 13(2):37-43
 2. Ní Annaidha A., Bruy?red K., Destradea M. et al. Characterization of the anisotropic mechanical properties of excised human skin J. Mech. Behav. Biomed. Mater. 2012;5:139-48, Cormac Flynn , Brendan A.O. McCormack  A simplified model of scar contraction Journal of Biomechanics 41 (2008) 1582–1589) Żak M., Szotek S., Kuropka P., Kobielarz M., Dudek A., Kaleta-Kuratewicz K., Determination of the mechanical properties of the skin of fetuses with respect to its structure, Acta Bioeng. Biomech., 2011, 13(2):37-43, Khatyr et al. (2004) have shown that not only is this anisotropy a dominant property, but that it varies from one person to another. Kvistedal, Y. A. & Nielsen, P. M. 2009 Estimating material parameters of human skin in vivo. Biomech. Model. Mechanobiol. 8, 1–8. (doi:10.1007/s10237-007- 0112-z
 3. Cormac Flynn, Brendan A.O. McCormack  A simplified model of scar contraction Journal of Biomechanics 41 (2008) 1582–1589,  Ní Annaidha A., Bruy?red K., Destradea M. et al. Characterization of the anisotropic mechanical properties of excised human skin J. Mech. Behav. Biomed. Mater. 2012;5:139-48,
 4. Sherris DA, Larrabee Jr WF: Principles of Facial Reconstruction. A Subunit Apptoach to Cutaneous Repair. Thieme Medical Publishers, 2-nd ed, 2010, 2-3
 5. Ní Annaidha A., Bruy?red K., Destradea M. et al. Characterization of the anisotropic mechanical properties of excised human skin J. Mech. Behav. Biomed. Mater. 2012;5:139-48
 6. Orientation of Collagen in Wound Healing*M. Laufer, C. Ashkenazi, D. Katz, and M. Wolman, Br J Exp Pathol. 1974 55(3): 233–236
 7. Operative Techniques in General Surgery, 2002,4(3) 199-206). Następuje stymulacja fibroblastów przez kwas hialuronowy –   w ten sposób też jest wytwarzany dodatkowo kolagen. (Wang .F, Garza L.A., Kang S., Varani J., Orringer  J.S., Fisher G.J, Voorhees J.Arch. Derm. 2007,143:155-163
 8. Wang .F, Garza L.A., Kang S., Varani J., Orringer  J.S., Fisher G.J, Voorhees JJ. In vivo stimulation of the novo collage production caused by cross-linked hyaluronic acid dermal filler injections in photodamaged human skin. Arch Derm. 2007,143:155-163.
 9. Szpringer E.,Lelonkiewicz M., Kruk A. Hydrolift-nici hialuronowe. Nowe możliwości liftingu z zastosowaniem żelu NASHA. Doświadczenia własne. Dermatol Est 2011;13:83-88.

Bibliografia[edytuj]

 1. Strona o niciach hialuronowych
 2. Artykuł dotyczący nici hialuronowychŹródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Nici hialuronowe z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL
  W Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.
  Ten artykuł nie spełniał dotychczas kryteriów encyklopedyczności Wikipedii.
  Ten artykuł zawiera treści stanowiące niepopartą źródłami twórczość własną.