Orientacje ideowe Polaków

Z PrePedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Orientacje ideowe – stosunkowo uporządkowane i stałe przekonania odnoszące się do systemu wartości, związane ze sprawami publicznymi.

W polskim społeczeństwie najpopularniejsze są orientacje katolicko-narodowa i socjaldemokratyczna. Różnica między nimi opiera się głównie na stosunku do Polski Ludowej oraz Kościoła i religii katolickiej. W sferze najważniejszych problemów gospodarczych mają podobne podejście. Trzecia w kolejności jest orientacja populistyczna, która może reprezentować zarówno prawicę jak lewicę. Najrzadziej występuje natomiast liberalna. Przyczyn tego należy upatrywać w braku tradycji dla tej orientacji, będącej pozostałością po PRL-u.

Poszczególne typy orientacji wyróżnia się za pomocą odpowiednich wskaźników, przy czym pamiętać należy, że nie zawsze można przypisać danego człowieka całkowicie do którejś z poniższych klasyfikacji. Mimo skłonności politycznych w danym kierunku poglądy na PRL, Kościół katolicki, politykę zagraniczną, czy na przykład gospodarkę wolnorynkową mogą być różne.

Orientacja katolicko-narodowa[edytuj]

Kategoria ta została wyodrębniona poprzez nawiązanie do katolickiej nauki społecznej, specyfiki polskiego katolicyzmu oraz wyraźnie negatywnego stosunku do władzy sprzed przemian systemowych. Cechuje ją:

 • akceptacja politycznej roli Kościoła katolickiego
 • akceptacja publicznego, wręcz państwowego postrzegania symboli religijnych
 • negatywny stosunek do aborcji
 • uznanie bezrobocia największym problemem polskiej gospodarki
 • upatrywanie przyczyn ubóstwa w czynnikach zewnętrznych

Orientacja socjaldemokratyczna[edytuj]

Powstała na podstawie nawiązań do sposobu działania europejskiej socjaldemokracji, postulatów socjalnych, laickości państwa i otwartości światopoglądowej. Zawiera następujące wskaźniki przynależności:

 • akceptacja bezpłatnej (publicznej) służby zdrowia
 • akceptacja bezpłatnej (publicznej) edukacji na wyższym poziomie
 • akceptacja kontroli i ustalania czynszów mieszkaniowych przez państwo
 • akceptacja progresji podatkowej
 • upatrywanie przyczyn ubóstwa w czynnikach zewnętrznych
 • brak akceptacji politycznej roli Kościoła katolickiego
 • brak akceptacji prawnego zakazu aborcji

Orientacja populistyczna[edytuj]

Nie zawiera wskazania za lub przeciw Kościołowi. Popiera wszystkie postulaty socjalne powyższych dwóch. Zwykle związana jest z ludźmi starszymi, niewykształconymi, a także mało zarabiającymi i ogólnie wyobcowanymi. Wyróżnia ją:

 • akceptacja postulatu wprowadzenia górnej granicy zarobków
 • akceptacja postulatu dotowania wczasów i kolonii

Orientacja liberalna[edytuj]

Występuje najrzadziej. Zwykle związana z ludźmi zarówno młodymi, wykształconymi, jak i dobrze zarabiającymi. Stoi w opozycji do wszystkich pozostałych orientacji. Nie jest wyraźnie antyklerykalna ani zdecydowanie prokościelna. Cechuje ją:

Bibliografia[edytuj]

E.M. Marciniak, P. Załęski,Orientacje ideowe, Społeczeństwo i polityka, Podstawy nauk politycznych, pod red. K.A. Wojtaszczyka i W. Jakubowskiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003Źródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Orientacje ideowe Polaków z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL
Information icon4.svg W Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.
Traffic lights 4 states 4.png Ten artykuł ma niedostateczną jakość.