Ostrowieckie Stowarzyszenie Historyczne "Solidarność i Pamięć"

Z PrePedia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ostrowieckie Stowarzyszenie Historyczne "Solidarność i Pamięć"
Ostrowiec Historical Society "Solidarity and Remembrance"..jpg
Lider dr Paweł Gotowiecki
Data założenia 2009
Adres siedziby os. Ogrody 20,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
http://www.osh-sip.pl/

Ostrowieckie Stowarzyszenie Historyczne "Solidarność i Pamięć" - organizacja pozarządowa z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, powołana 20 lutego 2009 roku w celu rozwoju i promocji badań nad historią Polski i Ziemi Świętokrzyskiej, prowadząca działalność naukową i społeczno-kulturalną.

Geneza i powstanie organizacji[edytuj]

Inicjatywa powołania stowarzyszenia o profilu kulturalno-naukowym, prowadzącego badania i popularyzującego najnowszą historię Polski i Regionu Świętokrzyskiego, skupiającego osoby odwołujące się do patriotyzmu, etosu obywatelskiego i dziedzictwa "Pierwszej Solidarności", powstała na przełomie 2008 i 2009 roku. Pomysłodawcą był działacz niepodległościowy z lat 80.Zbigniew Walczyk, który chciał w ten sposób stworzyć kontynuację istniejącego Stowarzyszenia Działaczy NSZZ "Solidarność" w Ostrowcu Świętokrzyskim, skupiającego aktywnych działaczy "Solidarności" z Ostrowca Świętokrzyskiego z lat 1980-1989. W trakcie prac nad powołaniem stowarzyszenia zmieniono początkową formułę, mocniej akcentując działalność naukową, kulturalną oraz otwarcie się organizacji na nowe środowiska, w tym zwłaszcza na osoby młode.

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia miało miejsce 20 lutego 2009 roku w świetlicy Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uczestniczyło w nim 21 osób. Powołali oni organizację, będącą - zgodnie z przyjętym statutem - "dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem zawiązanym dla propagowania i wspierania rozwoju badań nad historią Ostrowca Świętokrzyskiego i Ziemi Świętokrzyskiej". Wśród innych obszarów działalności wymieniono w statucie m.in.: aktywizowanie młodzieży w poszerzaniu wiedzy historycznej, promowanie patriotycznych postaw i wartości, a także integrowanie środowisk i organizacji o podobnym profilu działania[1].

Pomimo wcześniejszych ustaleń prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia został nie Zbigniew Walczyk, lecz 69-letni ekonomista i polityk Jerzy B. Matusiak. Członkowie-założyciele ustalili, że organa Stowarzyszenia wybrane na zebraniu założycielskim będą miały charakter tymczasowy, do czasu rejestracji Stowarzyszenia.

3 czerwca 2009 roku Stowarzyszenie zostało wpisane do KRS. W związku z tym, 7 lipca 2009 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które wybrało władze na pełną 2-letnią kadencję.

Władze i członkowie[edytuj]

Władze Stowarzyszenia[edytuj]

Po ustąpieniu tymczasowych władz Stowarzyszenia, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 lipca 2009 roku prezesem Zarządu Głównego wybrano 26-letniego historyka Pawła Gotowieckiego. Jego mandat został przedłużony na kolejnych Walnych Zgromadzeniach w 2011 i 2013 roku.

Radą Stowarzyszenia, mającą charakter organu doradczego, kierowali kolejno: Zbigniew Walczyk, kpt. w st. sp. Mieczysław Kordos oraz jako pełniący obowiązki (po śmierci M. Kordosa): Jerzy B. Matusiak i Piotr Mrugała.

Podczas Walnego Zgromadzenia dnia 28 kwietnia 2013 roku wprowadzono zmiany w statucie Stowarzyszenia, znoszące Radę Stowarzyszenia i powołujące na jej miejsce Radę Naukową. Jej przewodnictwo objął niebędący członkiem Stowarzyszenia prof. dr hab. Grzegorz Miernik.

Prezesi Zarządu Głównego[edytuj]

L.p. Zdjęcie Imię i nazwisko Objął funkcję Złożył funkcję Uwagi
1. Jerzy.Matusiak.jpg Jerzy B. Matusiak, 10 lutego 2009 7 lipca 2009 Prezes tymczasowego Zarządu Głównego do czasu rejestracji Stowarzyszenia w KRS
2. P.Gotowiecki.jpg Paweł Gotowiecki 7 lipca 2009 - wybrany na kolejne kadencje w latach: 2011 i 2013

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia[edytuj]

L.p. Zdjęcie Imię i nazwisko Objął funkcję Złożył funkcję Uwagi
1. Zbigniew.Walczyk3.jpg Zbigniew Walczyk 10 lutego 2009 7 lipca 2009 Przewodniczący tymczasowej Rady do czasu rejestracji Stowarzyszenia w KRS
2. Mieczyslaw.Kordos.jpg kpt. Mieczysław Kordos 7 lipca 2009 24 lutego 2011 ponownie wybrany Przewodniczącym w 2011 r., zmarł w trakcie kadencji
3. Jerzy.Matusiak.jpg Jerzy B. Matusiak, 27 lutego 2011 30 sierpnia 2011 pełniący obowiązki Przewodniczącego
4. Piotr.Mrugala.jpg Piotr Mrugała 30 sierpnia 2011 18 kwietnia 2013 pełniący obowiązki Przewodniczącego

Przewodniczący Rady Naukowej[edytuj]

L.p. Zdjęcie Imię i nazwisko Objął funkcję Złożył funkcję Uwagi
1. Grzegorz.Miernik.jpg prof. dr hab. Grzegorz Miernik 18 kwietnia 2013 - powołany na Przewodniczącego po zmianie statutu, ustanawiającej Radę Naukową

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej[edytuj]

L.p. Zdjęcie Imię i nazwisko Objął funkcję Złożył funkcję Uwagi
1. Sławomir Mazur 20 lutego 2009 7 lipca 2009 Przewodniczący tymczasowej Komisji Rewizyjnej do czasu rejestracji Stowarzyszenia w KRS
2. Artur.Glowacz.jpg Artur Głowacz 7 lipca 2009 26 stycznia 2011
3. Jadwiga Banasik 26 stycznia 2011 - ponownie wybrana w 2013 r.

Członkowie Stowarzyszenia[edytuj]

Stowarzyszenie skupia zarówno zawodowych historyków, jak i pasjonatów historii oraz osoby utożsamiające się z celami działalności organizacji. Członkowie, zgodnie ze statutem, dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych. Członkami wspierającymi stają się automatycznie wszystkie osoby powołane w skład Rady Naukowej.

Ważniejsi członkowie zwyczajni[edytuj]

Zdjęcie Imię i nazwisko dane biograficzne przynależność do Stowarzyszenia Pełnione funkcje
Jadwiga Banasik ur. 1955; emerytowana nauczycielka, sołtys Kolonii Inwalidzkiej, animatorka badań nad historią osadnictwa w Kolonii Inwalidzkiej od 2 września 2010
 • przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: od 28 stycznia 2011
Joanna.Francuz.jpg Joanna Francuz ur. 1965; nauczycielka, działaczka społeczna, polityk; prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Tacy Sami" w Ostrowcu Świętokrzyskim; od 2013 pełnomocnik struktur Solidarnej Polski na powiat ostrowiecki 29 maja 2009

- 9 marca 2011

 • wiceprezes Zarządu Głównego: 7 lipca 2009 - 26 stycznia 2011,
 • p.o. Prezesa Zarządu Głównego: 1 lutego 2010 - 6 marca 2010
Artur.Glowacz.jpg Artur Głowacz ur. 1964; przedsiębiorca, masażysta, bioenergoterapeuta, przewodnik muzealny; były kierownik administracyjny rezerwatu archeologicznego Krzemionki od 7 lipca 2009
 • przewodniczący Komisji Rewizyjnej: 7 lipca 2009 - 26 stycznia 2011
 • członek Zarządu Głównego: 26 stycznia 2011 - 18 kwietnia 2013
P.Gotowiecki.jpg dr Paweł Gotowiecki ur. 1983; historyk, publicysta, nauczyciel akademicki; absolwent UJ; stypendysta Fundacji Lanckorońskich; autor monografii O Polskę z Wilnem i Lwowem. Związek Ziem Północno-Wschodnich RP (1942-1955) (Warszawa 2010) od 20 lutego 2009
 • wiceprezes Zarządu Głównego: 20 lutego 2009 - 7 lipca 2009
 • prezes Zarządu Głównego: od 7 lipca 2009
Krzysztof.Grabowski2.jpg Krzysztof Grabowski ur. 1983; policjant; członek Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z listy PiS w l. 2006-2007 od 20 lutego 2009
 • skarbnik Zarządu Głównego: 20 lutego 2009 - 26 stycznia 2011
 • członek Zarządu Głównego: 26 stycznia 2011 - 18 kwietnia 2013
JerzyJablonski.jpg Jerzy Jabłoński ur. 1952; polityk, związkowiec, działacz opozycji w PRL; jeden z przywódców strajku w Hucie im. M. Nowotki 13 - 15 grudnia 1981 r., skazany na 4 lata więzienia; w l. 1989-1992 Przewodniczący Delegatury Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" w Ostrowcu Świętokrzyskim od 20 lutego 2009
 • wiceprezes Zarządu Głównego od 20 lutego 2009
Jacek.Kargul.jpg Jacek Kargul ur. 1983; ekonomista, specjalista w zakresie prawa autorskiego, nauczyciel akademicki; prezes Ostrowieckiego Forum Obywatelskiego od 20 lutego 2009
 • członek Komisji Rewizyjnej: 20 lutego 2009 - 26 stycznia 2011
 • skarbnik Zarządu Głównego: 26 stycznia 2011 - 5 listopada 2012
Mieczyslaw.Kordos.jpg kpt. w st. sp. Mieczysław Kordos ur. 1922 - zm. 2011; żołnierz AK, działacz kombatancki i społeczny; uczestnik kampanii wrześniowej i walk partyzanckich w l. 1942-1945; organizator środowisk kombatanckich w powiecie ostrowieckim; prezes Akcji Katolickiej we Włostowie 30 marca 2009

- 24 lutego 2011

 • przewodniczący Rady Stowarzyszenia: 7 lipca 2009 - 24 lutego 2011
Jerzy.Matusiak.jpg Jerzy B. Matusiak ur. 1940; ekonomista, górnik, działacz opozycji w PRL; kuzyn Tomasza Burka; współpracownik paryskiej "Kultury" i Towarzystwa Kursów Naukowych; były dyrektor Oddziału Banku Świętokrzyskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim; od 2009 roku prezes Klubu Gazety Polskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim od 20 lutego 2009
 • prezes Zarządu Głównego: 20 lutego 2009 - 7 lipca 2009
 • członek Zarządu Głównego: 7 lipca 2009 - 26 stycznia 2011
 • p. o. Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia: 27 lutego 2011 - 30 sierpnia 2011
 • skarbnik Zarządu Głównego: od 5 listopada 2011
Paweł.Mroczek.jpg Paweł Mroczek ur. 1983; politolog, przedsiębiorca, restaurator, aktor; oficer Związku Strzeleckiego "Strzelec"; w 2011 roku zagrał w filmie "1920 Bitwa Warszawska" w reż. J. Hoffmana (niewymieniony w czołówce) od 7 lipca 2009
 • sekretarz Zarządu Głównego: 26 stycznia 2011 - 18 kwietnia 2013
Piotr.Mrugala.jpg Piotr Mrugała ur. 1971; archeolog, polityk, dziennikarz, przedsiębiorca, tłumacz literatury niemieckiej; dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim w l. 2007-2011; członek Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z listy PiS od 2006 roku od 30 sierpnia 2011
 • p. o. Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia: 30 sierpnia 2011 - 18 kwietnia 2011
 • członek Komisji Rewizyjnej: od 18 kwietnia 2011
Lukasz.Pastuszka.jpg Łukasz Pastuszka ur. 1985; prawnik; absolwent UJ; pracuje w kancelarii notarialnej od 20 lutego 2009
 • sekretarz Zarządu Głównego: 20 lutego 2009 - 26 stycznia 2011
 • wiceprezes Zarządu Głównego: od 26 stycznia 2011
Jan.Salita.jpg Jan Salita ur. 1948; inżynier budownictwa, manager muzyczny, polityk; w l. 2002-2009 pełnomocnik struktur Ligi Polskich Rodzin na powiat ostrowiecki; w 2004 r. bezskutecznie kandydował z ramienia LPR do Parlamentu Europejskiego od 20 lutego 2009
 • wiceprzewodniczący Rady Stowarzyszenia: 20 lutego 2009 - 26 stycznia 2011
Stanislaw.Sciegienny.jpg Stanisław Ściegienny ur. 1945; działacz społeczny i kulturalny, polityk; od 2009 roku wiceprezes Klubu Gazety Polskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 20 lutego 2009

- 26 września 2012

 • członek Rady stowarzyszenia: 20 lutego 2009 - 7 lipca 2009 i 21 stycznia 2011 - 26 września 2012
Zbigniew.Walczyk3.jpg Zbigniew Walczyk ur. 1960; związkowiec, polityk, działacz opozycji w PRL; w 1982 roku skazany za działalność niepodległościową na 3,5 roku więzienia; przywódca podziemnej "Solidarności" w Ostrowcu Świętokrzyskim; po 1989 roku członek m.in. PC i ROP; W l. 2006-2010 prezes Stowarzyszenia Działaczy NSZZ "Solidarność" 1980-1989 w Ostrowcu Świętokrzyskim od 20 lutego 2009
 • przewodniczący Rady Stowarzyszenia: 20 lutego 2009 - 7 lipca 2009
 • członek Komisji Rewizyjnej: 5 listopada 2012 - 18 kwietnia 2013

Członkowie honorowi[edytuj]

Zarząd Główny Stowarzyszenia podjął trzy uchwały w sprawie nadania godności członka honorowego Stowarzyszenia. Otrzymali je:

 • ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, w dniu 27 maja 2009, "w uznaniu szczególnych zasług w walce o pamięć i prawdę historyczną"
 • Zbigniew Romaszewski, w dniu 14 grudnia 2009, "w uznaniu znamienitych zasług w wieloletniej pracy państwowej oraz w niestudzonej walce o praworządność i prawa człowieka"
 • Bronisław Wildstein, w dniu 3 listopada 2010, "w uznaniu szczególnych zasług w walce o niepodległą i demokratyczną Polskę, wolność słowa i prawdę historyczną"

Działalność statutowa[edytuj]

Działalność naukowa[edytuj]

Stowarzyszenie od początku swojej działalności zorganizowało dwie duże konferencje naukowe: międzynarodową konferencję "Bitwa grunwaldzka w historii, tradycji i kulturze 1410 - 2010" (z udziałem naukowców z Czech i Rosji) poświęconą 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem"[2], oraz regionalną konferencję "Stan wojenny w regionie świętokrzyskim 1981-1983", z okazji 20. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego"[3].

Oprócz tego Stowarzyszenie zorganizowało kilka mniejszych sesji naukowych i paneli dyskusyjnych, poświęconych wybranym problemom z najnowszej historii Polski.

prezes IPN dr Łukasz Kamiński na promocji książki wydanej przez stowarzyszenie (2011)

Stowarzyszenie wydało dwie recenzowane publikacje: "Bitwa grunwaldzka w historii, tradycji i kulturze 1410 - 2010" (red. T. Ossowski, Kielce 2010) oraz "Stan wojenny w regionie świętokrzyskim 1981 - 1983" (red. P. Gotowiecki, Ostrowiec Świętokrzyski 2013)"[4].

W ramach projektu "Badania nad kulturą polityczną społeczności lokalnej Ostrowca Świętokrzyskiego" Stowarzyszenie opracowało i opublikowało z badań "Preferencje wyborcze elektoratu prawicowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku 2012".

Stowarzyszenie stale współpracuje z takimi naukowcami, jak: prof. dr hab. Grzegorz Miernik (UJK), czy dr Jerzy Grygiel (UJ).

Wśród organizacji i instytucji, realizujących wspólne projekty ze Stowarzyszeniem, znajdują się:

Działalność kulturalno-oświatowa[edytuj]

W ramach popularyzacji historii wśród młodego pokolenia Stowarzyszenie zorganizowało trzy powiatowe konkursy wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski[5], a także inne formy promocji historii, jak np. rajd szlakiem miejsc pamięci[6].

Stowarzyszenie regularnie organizuje spotkania autorskie z historykami, pisarzami i publicystami.

dr Kornel Morawiecki i sędzia Jerzy Stępień podczas konferencji o stanie wojennym (2011)

Wśród osób goszczących na zaproszenie Stowarzyszenia w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleźli się m. in.

Stowarzyszenie w życiu publicznym Ostrowca Świętokrzyskiego[edytuj]

Stowarzyszenie jako organizacja pozarządowa[edytuj]

Delegacja Stowarzyszenia podczas Marszu Niepodległości w Warszawie (2012)

Od roku 2009 skład członkowski Stowarzyszenia ulegał stałym zmianom, charakteryzującym się odejściem starszych działaczy i odmłodzeniem organów kierowniczych. Organizacja ewoluowała od organizacji naukowo-hobbystycznej w kierunku stowarzyszenia społeczno-kulturalnego, aktywnego na różnych płaszczyznach życia publicznego.

Od początku działalności Stowarzyszenie podjęło współpracę z instytucjami naukowymi, kulturalnymi i społecznymi z terenu miasta i regionu. Natomiast znikomy wymiar miała współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego.

Stowarzyszenie uczestniczy w celebrowaniu świąt państwowych i wydarzeń kulturalnych. W roku 2012 Stowarzyszenie znalazło się w Komitecie Honorowym Marszu Niepodległości, a następnie, 11 listopada 2012 roku, wzięło udział w Marszu pod własnymi transparentami[7].

26 kwietnia 2013 roku Stowarzyszenie weszło w skład sygnatariuszy deklaracji założycielskiej Ostrowieckiego Forum Obywatelskiego - federacji skupiającej organizacje pozarządowe z terenu powiatu ostrowieckiego"[8].

17-18 września 2013 roku dr Paweł Gotowiecki reprezentował Stowarzyszenie podczas I Kongresu Towarzystw Naukowych w Warszawie"[9].

Stowarzyszenie a polityka[edytuj]

Konferencja prasowa Ostrowieckiego Forum Obywatelskiego (2013)

Stowarzyszenie nie stawia formalnych wymogów w kwestii poglądów politycznych. Członkowie Stowarzyszenia byli lub są związani z partiami politycznymi: Kongresem Nowej Prawicy (Karol Wójcik), Ligą Polskich Rodzin (Jan Salita, Mieczysław Teodor Pepaś), Platformą Obywatelską (Jolanta Wiśniewska), Prawem i Sprawiedliwością (Jerzy Jabłoński, Piotr Mrugała]], Solidarną Polską (Joanna Francuz) oraz lokalnym komitetem "Wspólnota Świętokrzyska" (Mieczysław Kordos, Bożenna Majewska).

W wyborach samorządowych w 2010 roku czterech członków Stowarzyszenia nie przynależących do żadnej partii politycznej kandydowało - jako osoby prywatne - na radnych z list PiS. Najwyższe wyniki wyborcze osiągnęli: Jacek Kargul (150 głosów)[10] i Paweł Gotowiecki (130 głosów)[11], nie zdobywając mandatu radnego. Stowarzyszenie, jako niezależna organizacja pozarządowa, nie brało żadnego udziału w kampanii wyborczej, nie opowiadając się za żadną z sił politycznych.

 1. Powstało Ostrowieckie Stowarzyszenie Historyczne "solidarność i Pamięć", W: "Gazeta Ostrowiecka" (wersja internetowa). [dostęp 2011-10-04].
 2. Bitwa grunwaldzka w historii, tradycji i kulturze 1410-2010 W: "Gazeta Ostrowiecka" (wersja internetowa). [dostęp 2013-10-04].
 3. Konferencja naukowa z udziałem Kornela Morawieckiego i Jerzego Stępnia W: "Gazeta Ostrowiecka" (wersja internetowa). [dostęp 2013-10-04].
 4. Szef Instytutu Pamięci Narodowej na promocji książki w Ostrowcu Świętokrzyskim W: "Echo Dnia" (wersja internetowa). [dostęp 2013-10-04].
 5. Mówili o mrokach stanu wojennego. [dostęp 2013-10-04].
 6. Rajd z historią w tle W: "GWiadomości Świętokrzyskie" (wersja internetowa). [dostęp 2013-10-04].
 7. Honorowy Komitet Poparcia rośnie. [dostęp 2013-10-04].
 8. Wystartowało Ostrowieckie Forum Obywatelskie W: "Gazeta Ostrowiecka" (wersja internetowa). [dostęp 2013-10-04].
 9. I Kongres Towarzystw Naukowych. [dostęp 2013-10-04].
 10. Państwowa Komisja Wyborcza. [dostęp 2013-10-04].
 11. Państwowa Komisja Wyborcza. [dostęp 2013-10-04].

Linki zewnętrzne[edytuj]

Strona internetowa Ostrowieckiego Stowarzyszenia Historycznego "Solidarność i Pamięć"
Źródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Ostrowieckie Stowarzyszenie Historyczne "Solidarność i Pamięć" z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL
Information icon4.svg W Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.