Plan zagospodarowania częstotliwości

Z PrePedia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Information icon4.svg W Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.

Plan zagospodarownia częstotliwości – instrument planistyczny w gospodarce częstoliwościami realizowanej przez państwo określony w polskim prawie telekomunikacyjnym.

Plany zagospodarowania częstotliwości oraz ich zmiany są ustalanie przez Prezesa UKE z własnej inicjatywy lub na wniosek organu, na rzecz którego jest dokonywana rezerwacja częstotliwości przy współpracy z tym organem a w pozostałych zakresach częstotliwości – w miarę potrzeb i możliwości technicznych[1].

W odniesieniu do częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania programów radiofonicznych i telewizyjnych Prezes UKE ustala plany zagospodarowania częstotliwości oraz zmiany tych planów w uzgodnieniu z Przewodniczącym KRRiT na jego wniosek lub z własnej inicjatywy. Uzgodnienie to dotyczy liczby i rodzaju planowanych częstotliwości i sieci oraz zasięgu i lokalizacji stacji nadawczych.

Plany zagospodarowania częstotliwości oraz ich zmiany uwzględniają w szczególności:

  • politykę państwa w zakresie gospodarki częstotliwościami;
  • politykę państwa w zakresie radiofonii i telewizji oraz telekomunikacji;
  • spełnianie wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej;
  • spełnianie wymagań dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  • uzgodnione przeznaczenia częstotliwości w ramach Unii Europejskiej;
  • potrzebę efektywnego wykorzystania częstotliwości, a także założenia polityki wydawania uprawnień wymagających rezerwacji częstotliwości, zawarte we wniosku zainteresowanego organu.

Plany zagospodarowania częstotliwości oraz ich zmiany nie mogą naruszać dokonanych wcześniej rezerwacji częstotliwości.

Prezes UKE udziela nieodpłatnie zainteresowanym podmiotom informacji o możliwości wykorzystania częstotliwości. Prezes UKE publikuje w Biuletynie UKE informację o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania określonego zakresu częstotliwości lub do opracowania jego zmiany. Podmioty zainteresowane wykorzystaniem częstotliwości mogą zgłaszać propozycje do planu lub jego zmiany.

  1. Art. 112 ustawy z dnia 16 lipca 2004 – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489)