Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Z PrePedia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Information icon4.svg W Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań (PIGR)[1] – organizacja samorządu gospodarczego, reprezentująca interesy zawodowe i gospodarcze na rynku budowlanym branży rusztowaniowej. W 1997 z inicjatywy ówczesnych Prezesów firm: Plettac-Serwis – Krzysztofa Gąsiorka i Stettak – Romana Rogozińskiego podczas Poznańskich Targów BUDMA[2] 1997 branża polskich rusztowań podjęła decyzję założenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Firm Rusztowaniowych OSFR z siedzibą w Poznaniu[potrzebne źródło]. W grudniu 1997 roku odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie OSFR, przyjęto Statut oraz powołano władze. W skład pierwszego Zarządu OSFR weszli: Krzysztof Gąsiorek, Roman Rogoziński, Bogdan Szpilman, Elżbieta Nowicka-Słowik, Grzegorz Chudy. W latach 1997–2016 siedziba mieściła się w Poznaniu, przy ulicy Woźnej 9. W okresie 1999-2015 dyrektorem biura była Danuta Gawęcka. W 2004 roku, przekształcono Stowarzyszenie na Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań – PIGR. Od marca 2016 roku siedziba PIGR znajduje się w Domu Technika w Warszawie[3]. Dyrektorem Izby jest Dagmara Tyc.

Członkami izby są firmy produkujące, montujące, sprzedające i wynajmujące rusztowania, oraz firmy o innym zakresie działania np. szkolące w zakresie rusztowań.

PIGR kieruje swoje działania do dwóch grup odbiorczych. Z jednej strony są to członkowie, z drugiej zaś branża rusztowań jako całość.

Działalność na rzecz rzecz członków PIGR i branży rusztowaniowej:

 • wyrażanie opinii o projektach rozwiązań dotyczących funkcjonowania gospodarki;
 • reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów;
 • wspieranie inicjatyw gospodarczych członków;
 • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej w dziedzinie budowlano-rusztowaniowej;
 • popieranie rozwoju kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenia zawodowego pracowników;
 • uczestniczenie w procesie legislacyjnym;
 • uczestniczenie w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych;
 • wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego, szczególności w dziedzinie działalności budowlano-rusztowaniowej;
 • dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych;
 • uczestniczenie w procesie tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego.

Najwyższą władzą w Izbie jest Walne Zgromadzenie Członków. Na co dzień organem decyzyjnym (w ramach uprawnień określonych w statucie) jest Zarząd na czele z Prezesem Izby. Organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna. Kadencja Organów trwa 4 lata.

Zarząd PIGR – kadencja 2016-2020:

p. Bogdan Szpilman[4] – Prezes PIGR

p. Elżbieta Nowicka-Słowik – Wiceprezes PIGR

p. Marian Muszyński[5]

p. Jan Paszkowski[6]

p. Roman Rogoziński

p. Zenon Sztobryn[7]

p. Mirosław Zwoliński

Komisja Rewizyjna:

p. Marcin Poprawa – Przewodniczący[8]

p. Zbigniew Mańkowski[9]

p. Tomasz Smętek[10]

p. Piotr Stanik

p. Marian Ostapowicz[11]

Redakcja PIGR wydaje kwartalnik „RUSZTOWANIA”[12] z aktualnościami i wiedzą z branży rusztowań

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań opracowała program, materiały szkoleniowe, procedurę szkoleniową i egzaminacyjną kursu na Specjalistę nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań[13].

Celem kursu jest nabycie przez uczestników i zweryfikowanie niezbędnej wiedzy, jaka jest potrzebna, aby w ramach obowiązków nałożonych przez pracodawcę w zakresie sprawowania nadzoru w procesie montażu/demontażu lub eksploatacji rusztowań, wykonywać powierzone zadania prawidłowo i odpowiedzialnie, zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa, wiedzą techniczną oraz etyką zawodową.

Kurs zawiera wykłady i ćwiczenia rozłożone na weekendowe sesje. Przyswojenie wiedzy z każdej sesji sprawdzane jest poprzez przeprowadzenie testów. Obecność na sesjach oraz pozytywny wynik testów jest warunkiem niezbędnym do zaliczenia kursu i otrzymania świadectwa jego ukończenia. Świadectwo ukończenia kursu upoważnia do przystąpienia do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną PIGR a wynik pozytywny egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego nabycie kompetencji, wydanego przez PIGR. Kursy, o których mowa powyżej prowadzą wyłącznie ośrodki akredytowane przez PIGR na bazie odpowiedniej procedury.

PIGR jest członkiem-założycielem międzynarodowej organizacji UEG[14]. Izba reprezentowała polską stronę, z zakresu wiedzy specjalistycznej, w ramach unijnego projektu „Euroscaffolder”. Członkostwo Polski w UE czyni z Izby platformę porozumienia i pomocy pomiędzy firmami branży rusztowań a firmami z UE i całym światem. Izba nawiązuje nowe kontakty z podobnymi organizacjami w innych krajach oraz rozwija te, które już funkcjonują. UEG ma siedzibę w Kolonii w Niemczech. Zrzesza organizacje rusztowaniowe z 12 krajów oraz 10 firm.

Pierwszym prezydentem UEG przez dwie kadencje był Jacek Bińkowski z firmy Xerwon[15].

W cyklu dwuletnim prowadzony jest Konkurs pt. „Rusztowanie Roku”.

Celem Konkursu jest:

 • promocja branży rusztowaniowej;
 • promocja działań powodujących zwiększanie bezpieczeństwa przy budowie i eksploatacji rusztowań;
 • wspieranie, i promowanie dobrych praktyk na rzecz projektowania, budowy konstrukcji rusztowań;
 • stymulowanie podnoszenia poziomu świadczonych usług w zakresie projektowania i budowy rusztowań;
 • podnoszenie poziomu wykonywania usług w zakresie produkcji rusztowań;
 • stymulowanie rozwoju technologicznego w branży rusztowaniowej zarówno w zakresie produkcji rusztowań, jak i ich budowy;
 • podnoszenie rangi zawodu montażysty rusztowań.

Idea konkursu:

Idea Konkursu „Rusztowanie Roku” powstała w wyniku chęci promowania przez środowisko rusztowaniowe zrzeszone w Polskiej Izbie Gospodarczej Rusztowań dobrych i bezpiecznych praktyk zarówno w zakresie produktów jakimi są konstrukcje rusztowań, jak i technologii budowy tych konstrukcji. Oprócz innowacyjności konkurs ma promować również wpływ produktu na poprawę bezpieczeństwa nie tylko w rozumieniu wyrobu, ale także w zakresie nowych technologii np. montażu lub innych wykorzystywanych przy budowie, jak i eksploatacji rusztowań. W swoim zamierzeniu Konkurs ma poprzez laureatów podnieść prestiż branży oraz pomóc startującym w nim firmom i poszczególnym pracownikom w ich działalności i karierze zawodowej.

Konkurs ma przebieg dwuetapowy. Oceny firm dokonują w pierwszym etapie Komisja Konkursu składająca się z ekspertów zrzeszonych przez PIGR, a w drugim Kapituła Konkursu, której skład zasilą autorytety życia politycznego i gospodarczego, administracji i samorządów uczelni i organizacji przedsiębiorców. Każdą edycję Konkursu kończy wielka gala podczas FORUM RUSZTOWANIOWEGO, na którym wręczane są nagrody: Złoty, Srebrny i Brązowy Kupplung.

 1. OPAL Zakład Informatyki (c) Tomasz Bubacz, Rusztowania – Polska Izba Gospodarcza Rusztowań, www.rusztowania-izba.org.pl [dostęp 2017-02-28].
 2. BUDMA: budownictwo, architektura, inspiracje, wiedza, biznes: targi branży budowlanej, www.budma.pl, 25 lutego 2014 [dostęp 2017-02-28].
 3. Sala konferencyjna Warszawa, Centrum, Śródmieście, wynajem sali, konferencja, www.wdtnot.pl [dostęp 2017-02-28] (pol.).
 4. http://www.rubo.pl/.
 5. ALTRAD – Mostostal. Szalunki i rusztowania | Produkujemy rusztowania, szalunki ścienne i szalunki stropowe., altrad-mostostal.pl [dostęp 2017-03-01] (pol.).
 6. Sklep Rew-Ton Sp.z o.o., Sklep Rew-Ton Sp.z o.o. [dostęp 2017-03-01] (pol.).
 7. 3W Serwisy Informacyjne http://3w.gliwice.pl, Producent rusztowań Pionart – Rusztowania, Szalunki, Deskowania, www.pionart.pl [dostęp 2017-03-01] (ang.).
 8. m, Kursy i szkolenia rusztowaniowe | Job-Transfer, www.jobtransfer.com.pl [dostęp 2017-03-01] (pol.).
 9. BFN Rusztowania, wynajem rusztowań, sprzedaż rusztowań, rusztowania przejezdne, rusztowania używane, rusztowania nowe. BFN Kędzierzyn-Koźle, bfn.pl [dostęp 2017-03-01].
 10. Firma Handlowo – Usługowa Jota, www.jota-rusztowania.pl [dostęp 2017-03-01].
 11. Rusztowania – Szalunki – Wynajem – Warszawa – Ostap.pl, www.ostap.pl [dostęp 2017-03-01] (ang.).
 12. OPAL Zakład Informatyki (c) Tomasz Bubacz, Kwartalnik 'Rusztowania', www.rusztowania-izba.org.pl [dostęp 2017-03-01].
 13. OPAL Zaklad Informatyki (c) Tomasz Bubacz, Szkolenia – Specjalista nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań, www.rusztowania-izba.org.pl [dostęp 2017-03-01].
 14. Start, www.ueg-eu.org [dostęp 2017-02-28] (niem.).
 15. Xervon Polska – rusztowania to nasza pasja, www.xervon.com.pl [dostęp 2017-02-28] (pol.).