Postacie biblijne

Z PrePedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Lista najważniejszych postaci biblijnych.

Spis alfabetyczny[edytuj]

A[edytuj]

Aaron, Abaddon, Abagta, Abbijja, Abdeel, Abdiasz, Abdiel, Abed-Nego, Abel, Abiasaf, Abiasz, Abiasz, Abiasz, Abiatar, Abichajil, Abida, Abidan,Abigail, Abigail, Abihu, Abijjam, Abimael, Abimelek (syn Gedeona), Abinoam, Abiram, Abiszag, Abiszaj, Abitala, Abner, Abraham, Absalom, Achab, Achaszwerosz, Achaz, Achiasz, Achimaas, Achimelek, Achitofel, Adam, Adoniasz, Agabos, Aggeusz, Agryppa, Akan, Akwila, Aleksander, Amasa, Amazjasz, Amel-Marduk, Amnon, Amos, Amram Ananiasz, Andronik, Andrzej, Anna, Annasz, Antypas, Apollos, Arauna, Archelaus, Archip , Aretas, Artakserkses, Arystarch, Asa, Asaf, Asahel, Asena, Aser, Asarhaddon, Atalia

B[edytuj]

Balaam, Balak, Baltazar, Barabasz, Barak, Barnaba, Bartłomiej Apostoł, Bartymeusz, Baruch, Barzillaj, Basza, Batszeba, Belteszassar (zob. Daniel), Benajasz, Ben-Hadad, Beniamin, Berenike, Besaleel, Bildad, Bilha, Booz

C[edytuj]

Cham, Chanameel, Chanani, Chananiasz, Chazael, Chilkiasz, Chofni, Chulda, Chuszaj, Cyrus

D[edytuj]

Dalila, Dan, Daniel, Datan, Dawid, Debora, Demas, Dina, Dionizy, Diotrefes, Doeg, Druzylla

E[edytuj]

Ebedmelek, Efraim, Eglon, Ehud, Ela, Eleazar, Eliab, Eliakim, Eliasz, Eliaszib, Eliezer, Elifaz, Elihu, Elimas Bar-Jezus, Elimelek, Elizeusz, Elkana, Elżbieta, Enoch, Epafras, Epafrodyt, Erast, Estera, Eunice, Eutych, Ewa, Ewil-Merodak (zob. Amel-Marduk), Ewodia , Ezaw, Ezdrasz, Ezechiasz, Ezechiel

F[edytuj]

Febe, Festus, Filemon, Filip

G[edytuj]

Gabriel, Gad, Gajus, Gallio, Gamaliel, Gazela, Gechazi, Gedeon, Gerszon, Geszem, Godoliasz, Gog, Goliat, Gomer

H[edytuj]

Haman, Heli, Henoch (zob. Enoch), Herod Wielki, Herod Antypas, Herod Agryppa I, Herod Agryppa II, Herodiada, Hiob, Hiram

I[edytuj]

Issachar, Iszbaal (Iszboszet), Itamar, Ittaj, Izaak, Izajasz, Izebel, Izrael

J[edytuj]

Jabin, Jael, Jafet, Jair, Jakub, Jan Ewangelista, Jan Chrzciciel, Jedutun, Jefte, Jehu, Jeremiasz, Jeroboam I, Jeroboam II, Jerubbaal, Jesse, Jetro, Jezus, Joab, Joachaz, Joanna, Joasz (król Judy), Jochanan, Joel, Jojada, Jojakim, Jojakin, Jonasz, Jonatan, Joram, Joszeba, Jotam, Jozafat, Jozjasz, Jozue, arcykapłan Jozue, Józef, Józef z Nazaretu, Juda, Judasz Iskariota, Judi, Juliusz, Junia/Junias

K[edytuj]

Kain, Kajfasz, Kaleb, Kedorlaomer, Kefas, Kehat, Ketura, Klaudiusz Lizjasz, Klemens, Kleofas, Korach, Korneliusz, Kryspus, Kuszan-Riszeataim, Kwiryniusz

L[edytuj]

Laban, Lamech (syn Metuszaela), Lamech (syn Metuszelacha), Lea, Lewi, Lidia, Lot

Ł[edytuj]

M[edytuj]

Mabakuk, Madadezer, Magar, Matuzalem, Menoch, Mymenajos, Maciej Apostoł, Magog, Malachiasz, Manasses (król Judy), Manasses (mąż Judyty), Mannach, Mardocheusz, Marek Ewangelista, Maria Magdalena, Maria z Betanii, Maria z Nazaretu, Marta z Betanii, Maryja (zob. Maria z Nazaretu)Mateusz Ewangelista, Melchizedek, Menachem, Merab, Merari, Meribbaal, Merodak-Baladan, Meszak, Metuszelach, Michał, Micheasz, Mikał, Mitredat, Mnazon Mojżesz

N[edytuj]

Naaman, Nabal, Nabot, Nabuchodonozor, Nachor (syn Seruga), Nachor (syn Teracha), Nadab (król izraelski), Nadab (syn Aarona), Nahum, Natan (prorok), Natan (syn Dawida), Bartłomiej Apostoł, Nebuzaradan, Neftali, Nehemiasz, Neko, Nikodem, Noe, Noemi

O[edytuj]

Obadiasz, Obed, Obed-Edom, Ochozjasz (król Judy), Ochozjasz (król Izraela), Og, Oktawian August, Omri, Onan, Onezyfor, Ornan, Orpa, Otniel, Ozeasz

P[edytuj]

Paszchur, Pekach, Pekachiasz, Piłat, Pinchas, Piotr Apostoł, Potifar, Potifera, Pryscylla,

R[edytuj]

Rachab, Rachela, Rebeka, Reuel, Rezon, Rispa, Roboam, Ruben, Rut

S[edytuj]

Saba, Sadok, Safira, Salmanasar, Salome, Salomon, Samson, Samuel, Sanballat, Sara, Saul, Sedecjasz, Sefora, Sem, Sennacheryb, Sergiusz Paweł, Set, Siba, Sichon, Silla, Sisera, Sofar, Sofoniasz, Sostenes, Stefanas, Sylas, Syzyg, Symeon, Syntacha, Szadrak, Szafan, Szallum, Szamgar, Szaweł, Szczepan, Szebna, Szeszbassar, Szimei, Szymon

T[edytuj]

Tabita, Tamar, Teodas, Teofil, Terach, Tiglat-Pileser, Tirhaka, młody Tobiasz, stary Tobiasz, Tomasz, Trofim, Tubal-Kain, Tyberiusz, Tychik, Tymon, Tymoteusz, Tytus

U[edytuj]

Uriasz, Uzza

W[edytuj]

Waszti

Z[edytuj]

Zabulon, Zachariasz (nowotestamentowy kapłan), Zachariasz (prorok), Zebedeusz, Zerach, Zilpa, Zimri, Zorobabel

Zobacz też[edytuj]Źródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Postacie biblijne z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL
Information icon4.svg W Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.
Traffic lights 4 states 4.png Ten artykuł ma niedostateczną jakość.