Studenckie Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych

Z PrePedia
Skocz do: nawigacja, szukaj
SKN Finansów Międzynarodowych
Studenckie Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
Aby Polska była mądrym i dobrym krajem!
Państwo  Polska
Rodzaj stowarzyszenia organizacja studencka
Prezes Konrad Konarski
Profil działalności badania naukowe, analizy gospodarcze oraz działalność edukacyjna z zakresu ekonomii i finansów
Data założenia 2005
Siedziba Warszawa, Polska
Członkowie ok. 50 członków
Zasięg lokalny
Adres al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
Strona internetowa

SKN Finansów Międzynarodowych koło naukowe działające przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w którego obszarze zainteresowań leży prowadzenie badań naukowych, analiz gospodarczych oraz projektów edukacyjnych z zakresu ekonomii oraz finansów. W szczególności zajmuję się ono zagadnieniami polityki pieniężnej, prognozowaniem ekonometrycznym, sporządzaniem analiz makroekonomicznych, organizacją konferencji poświęconych projektom reform instytucjonalnych w Polsce oraz szkoleniem i edukacją studentów warszawskich szkół wyższych.[1]

Celem SKN Finansów Międzynarodowych zgodnie z mottem "Aby Polska była dobrym i mądrym krajem" jest stwarzanie dla każdego zainteresowanego studenta możliwości poszerzania swojej wiedzy oraz wykorzystywania jej w działaniu przyczyniającym się do rozwoju gospodarczego Polski i budowy gospodarki opartej na wiedzy. Realizowany jest on poprzez budowę platformy współpracy i wymiany idei pomiędzy członkami i alumnami Koła, a naukowcami i ekspertami z drugiej strony. Możliwe jest to poprzez organizację cyklicznych projektów badawczo-analitycznych, konferencji i seminariów oraz spotkań umożliwiających swobodną wymianę myśli i ułatwiających znalezienie współpracowników do realizacji projektów czy badań.[2]

Władze[edytuj]

Przewodniczący SKN Finansów Międzynarodowych: Konrad Konarski

Zarząd SKN Finansów Międzynarodowych: Anna Grenda, Marta Korczak, Anna Pankowiec

Poprzednie zarządy[edytuj]

  • 2011/2012:

Przewodniczący SKN Finansów Międzynarodowych: Karolina Jańczak

Zarząd SKN Finansów Międzynarodowych: Jacek Galiszewski, Konrad Konarski, Adriana Rędziniak

  • 2010:

Przewodniczący SKN Finansów Międzynarodowych: Aleksander Olechnowicz

Zarząd SKN Finansów Międzynarodowych: Jacek Galiszewski, Marta Skiba, Jan Szumieł

  • 2009:

Przewodniczący SKN Finansów Międzynarodowych: Aleksander Olechnowicz

Zarząd SKN Finansów Międzynarodowych: Martyna Izdebska-Tran, Jacek Galiszewski, Aleksandra Krajewska

  • 2008:

Przewodniczący SKN Finansów Międzynarodowych: Elżbieta Bednarek

Zarząd SKN Finansów Międzynarodowych: Martyna Izdebska-Tran, Marcin Jurek, Marcin Zamojski

  • 2007:

Przewodniczący SKN Finansów Międzynarodowych: Elżbieta Bednarek

  • 2006:

Przewodniczący SKN Finansów Międzynarodowych: Michał Konopczak

  • 2005:

Przewodniczący SKN Finansów Międzynarodowych: Michał Konopczak[3]

Przykładowe projekty[edytuj]

Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej[edytuj]

Projekt ma na celu zapoznanie studentów z pracą Rady Polityki Pieniężnej, poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin gospodarki oraz kształcenie umiejętności podejmowania ważnych decyzji rzutujących na całą gospodarkę. W projekcie uczestniczy 10 osób o statusie Członka, podzielonych na pięć dwuosobowych Zespołów odpowiadających sektorom gospodarki: 1) zagranicznemu, 2) realnemu, 3) monetarnemu, 4) rynków finansowych oraz 5) finansów publicznych. Tak podzieleni Członkowie GCRPP uczestniczą w posiedzeniach z prawem głosu w sprawie zmian stóp procentowych. Członkowie są w swoich pracach wspomagani przez Asystentów, czyli osoby zdobywającą wiedzę z zakresu polityki pieniężnej i przygotowujące się by w przyszłości zostać Członkami posiadającymi prawo głosu. Samo posiedzenie to krótkie przedstawienie (do 10 minut) najważniejszych informacji z danego sektora gospodarki przez każdego z Członków Gabinetu Cieni wraz z czasem na zadawanie pytań i komentarze. Następnie przeprowadzana jest dyskusja nad stanem gospodarki oraz przewidywaniami odnośnie przyszłego kształtowania się inflacji. Prezentacje oraz przygotowane wcześniej i rozesłane Członkom opracowania pisemne dają kompletny obraz stanu gospodarki, który poddawany jest na posiedzeniach analizie. W dyskusji biorą udział nie tylko sami Członkowie GCRPP, ale także pozostałe osoby uczestniczące w spotkaniach. Na zakończenie posiedzenia każdy z Członków ma prawo podsumowania swojego poglądu na temat stanu gospodarki w ciągu 3 minut oraz może zgłaszać wnioski dotyczące zmiany stóp procentowych po czym przeprowadzane jest głosowanie. Ponieważ zamysłem projektu jest podjęcie decyzji z kilkudniowym wyprzedzeniem w stosunku do prawdziwej Rady Polityki Pieniężnej oraz możliwie bliskie oddanie warunków pracy owego gremium, w głosowaniu dotyczącym stóp procentowych wieńczącym spotkania bierze udział jedynie podstawowa dziesiątka delegatów. Na posiedzeniach lub bezpośrednio po nich redagowany jest tekst Informacji ze spotkania GCRPP, który następnego dnia zamieszczany jest na stronie internetowej Koła oraz rozsyłany do prasy fachowej, ekspertów, praktyków, jak również innych studentów.

Prognozy Gospodarki Polskiej[edytuj]

Projekt ma na celu nauczenie studentów technik sporządzania prognoz gospodarczych z wykorzystaniem pakietów ekonometrycznych i statystycznych. Poznają oni proces konstrukcji, estymacji oraz weryfikacji modeli obejmujących rozmaite procesy zachodzące w polskiej gospodarce. Członkowie podzieleni są na sześć zespołów: 1)sektor prognozowania wzrostu gospodarczego, 2) sektor prognozowania inflacji, 3) sektor prognozowania handlu zagranicznego, 4)sektor prognozowania rynku pracy, 5)szacunki oraz 6)korekty eksperckie. Każda z sekcji pracuje nad prognozami zmiennych takich jak: PKB, spożycie ogółem, nakłady brutto na środki trwałe, eksport, import, inflacja CPI, wynagrodzenia, bezrobocie rejestrowane oraz BAEL na 5 następnych kwartałów. Punktem wyjścia są oszacowania nieznanych danych, dokonywane przez sekcję szacunków. Po wstępnych prognozach, wyniki poddawane są korekcie eksperckiej, gdzie toczą się dyskusje na temat przyszłych uwarunkować gospodarczych, które nie zostały uchwycone przez modele. Zwieńczeniem prac jest raport prognostyczny, wydawany dwa razy w roku, w którym stawiana jest diagnoza stanu gospodarki oraz przewidywany kierunek zmian kluczowych wielkości makroekonomicznych. Służy on jako wsparcie przy podejmowaniu decyzji przez Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej.

Reforma dla Polski[edytuj]

Cykl seminariów podczas których zaproszeni goście prezentują projekty reform instytucjonalnych które ich zdaniem powinny sprzyjać rozwojowi gospodarczemu Polski i poprawie warunków życia w Polsce.[4]

Akademicki Konsensus Ekonomiczny[edytuj]

Projekt wzorowany na regularnie publikowanych konsensusach ekspertów i analityków co do przyszłego kształtowania się zmiennych ekonomicznych. Jest to konkurs w którym wziąć udział może każdy student. Na podstawie nadesłanych prognoz sporządzany i publikowany jest biuletyn zawierający konsensus prognoz.

Studencki Przegląd Ekonomiczno-Społeczny[edytuj]

Periodyk naukowy publikujący artykuły nadesłane przez studentów. Wszystkie publikowane artykuły są wcześniej poddane procesowi recenzji.

Seminarium Ekonomiczne[edytuj]

Celem projektu jest zapoznanie studentów z metodologią badań ekonomicznych oraz stworzenie platformy wymiany myśli i doświadczeń dla ekonomistów. Na każdym Seminarium prezentowane są efekty prac badawczych prowadzonych przez zaproszonych gości. Po prezentacji uczestnicy Seminarium mają okazję do wymiany postrzeżeń i poglądów podczas dyskusji. Spotkania mają charakter otwarty, są skierowane zarówno do studentów jak i pracowników naukowych.

Monitoring Makroekonomiczny[edytuj]

Monitoring Makroekonomiczny to projekt w ramach którego publikowany jest miesięczny raport poświęcony sytuacji gospodarczej w Polsce i częściowo na świecie. Raport w przystępny i przejrzysty sposób analizujący szereg odpowiednio dobranych wskaźników makroekonomicznych (m.in. PKB, produkcja sprzedana, inflacja w Polsce, USA i w strefie euro, kursy walut, indeksy giełdowe, bilans płatniczy itp.), zobrazowanych wykresami oraz częścią opisującą zmiany zaszłe w ostatnim miesiącu, a także ewentualne plany rządowe mające wpływ na sytuację gospodarczą Polski. Głównym celem projektu jest popularyzowanie wśród wszystkich studentów SGH śledzenia rozwoju sytuacji gospodarczej Polski. Proponowana publikacja ma również za zadanie ułatwi szybkie orientowanie się w aktualnych zmianach następujących w gospodarce Polski oraz rozwija zainteresowanie studentów makroekonomią. Samym członkom projektu umożliwia ona praktycznie zastosowa wiedzę zdobytej w toku studiów. Publikacja jest skierowana do wszystkich, którzy chcą zapoznać się z najnowszymi danymi makroekonomicznymi w przystępnej formie. Służy ona również jako wsparcie projektów Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej oraz Prognozy Gospodarki Polskiej.

Prawo jest Twoje[edytuj]

Prawo jest Twoje to uruchomiony w październiku 2012 nowy projekt SKN FM, który ma za zadanie przybliżyć członkom Koła oraz studentom SGH problematykę praktycznego zastosowania prawa. Jest to cykl interaktywnych warsztatów prawniczych. Grupę docelową projektu stanowią osoby niezwiązane bezpośrednio z prawem, które będą mogły wykorzystać zdobytą podczas warsztatów wiedzę na co dzień. Spotkania, które odbyły się do tej pory dotyczyły prawa cywilnego oraz prawa własności intelektualnej, planowane są kolejne poświęcone m.in. zakładaniu firmy oraz procesowi cywilnoprawnemu. Projekt przygotowywany jest we współpracy z Instytutem Prawa i Społeczeństwa, spotkania prowadzi Wojciech Jarosiński

Osiągnięcia[edytuj]

2011[edytuj]

I miejsce w V Mistrzostwach Polski Debat Parlamentarnych przez zespół w składzie: Jacek Galiszewski oraz Paweł Pisany[5] II miejsce w kategorii Najlepszy Mówca V Mistrzostw Polski Debat Parlamentarnych dla Aleksandra Olechnowicza[6] I miejsce w II Turnieju Debat Oksfordzkich SGH organizowanym przez SKN Badań nad Konkurencyjnością dla drużyny SKN FM, w składzie Mateusz Nowak, Aleksander Olechnowicz, Jacek Galiszewski i Paweł Pisany[7]

2012[edytuj]

III miejsce w VI Mistrzostwach Polski Debat Parlamentarnych przez zespół w składzie: Jacek Galiszewski oraz Aleksander Olechnowicz[8]

Linki zewnętrzne[edytuj]

Strona internetowa SKN Finansów Międzynarodowych: http://sknfm.plŹródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Studenckie Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL
Information icon4.svg W Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.
Traffic lights 4 states 3.png Ten artykuł nie spełniał dotychczas kryteriów encyklopedyczności Wikipedii.