Systematyka genealogiczna

Z PrePedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Tradycyjna, a nawet kontrrewolucyjna systematyka genealogiczna

 • Domena: Archaea (archeowce) - prawdopodobnie przodkowie jądrowców i eubakterii, współczesne (i znane) tworzą grupę monofiletyczną
 • Domena: Eubacteria (eubakterie) - mureinowa ściana komórkowa
 • Domena: Eucaryota (jądrowce) - jądro komórkowe
  • Królestwo: Protista (protisty) - przodkowie następnych
  • Królestwo: Fungi (grzyby) - cudzożywne, nieruchome
  • Królestwo: Plantae (rośliny) - samożywne (endosymbioza)
   • Podkrólestwo: Chlorophyta (zielenice) - glaukofity, przodkowie krasnorostów i roślin naczyniowych
   • Podkrólestwo: Rhodophyta (krasnorosty) - chlorofil a i d
   • Podkrólestwo: Telomophyta (rośliny lądowe)
  • Królestwo: Animalia (zwierzęta) - cudzożywne, w większości ruchliwe

Protisty[edytuj]

 • Królestwo: Protista (protisty) - przodkowie następnych
  • Podkrólestwo: Protozoa - pierwotnie cudzożywne, przodkowie następnych, roślin, zwierząt i grzybów
   • Nadtyp: Flagellata (wiciowce) - wić, przodkowie następnych, chromoalweolatów, roślin, zwierząt i grzybów
    • Typ: Euglonophyta (eugleniny) - wtórna endosymbioza
    • ...
   • Nadtyp: Amoebozoa - nibynóżki
   • Typ: Rhizopoda (korzenionóżki)
   • Nadtyp: Rhiazaria - amebopodobne niezależnie od ameb i formy spokrewnione, u niektórych endosymbioza niezależnie od roślin
    • Typ: Actinopoda (promienionóżki)
     • Gromada: Acantharia (kolconóżki)
     • Gromada: Heliozoa (słonecznice)
     • Gromada: Radiolaria (promienice)
    • Typ: Myxomycota (śluzorośla) - pełzajace plechy, grzybopodobne
    • Typ: Plasmodiophoromycota (plazmodiofory) - grzybopodobne
  • Podkrólestwo: Chromalveolata (chromoalweolaty) - samożywne (wtórna endosymbioza)
   • Typ: Pyrrophyta (tobołki) - prawdopodobnie przodkowie następnych
    • Podtyp: Dinoflagellata (bruzdnice)
    • Podtyp: Cryptophyta (kryptomonadowe, kryptofity)
   • Typ: Ciliata (orzęski) - rzęski, prawdopodobnie wtórnie cudzożywne
   • Typ: Apicomplexa (apikompleksy) - komórczaki, prawdopodobnie wtórnie cudzożywne
   • Typ: Chrysophyta (chryzofity) - chlorofil a i c
    • Gromada: Chrysophyceae (złotowiciowce, złotki)
    • Gromada: Xanthophyceae (różnowiciowce)
    • Gromada: Bacillariophyceae (okrzemki)
   • Typ: Phaeophyta (brunatnice) - chlorofil a i c
   • Typ: Oomycota (lęgniowce) - grzybopodobne, prawdopodobnie wtórnie cudzożywne

Grzyby[edytuj]

 • Królestwo: Fungi (grzyby) - cudzożywne, nieruchome
  • Typ: Chytridiomycotina (skoczkowce)
  • Typ: Zygomycotina (sprzężniowce)
  • Typ: Ascomycotina (workowce)
   • Gromada: Endomycetes (drożdżaki)
    • Rząd: Saccharomycetales
   • Gromada: Taphrinomycetes (szpetczaki)
   • Gromada: Ascomycetes (workowce właściwe)
  • Typ: Basidiomycotina (podstawczaki)
   • Gromada: Pucciniomycetes (rdze)
   • Gromada: Ustomycetes (głownie)
   • Gromada: Septomycetes (czerwcogrzybowe)
   • Gromada: Homobasidiomycetes (pojedynczopodstawkowe)

Rośliny lądowe[edytuj]

 • Podkrólestwo: Telomophyta (rośliny lądowe)
  • Typ: Bryophyta (mszaki)
   • Gromada: Hepaticopsida (wątrobowce)
    • Podgromada: Hepaticidae
    • Podgromada: Anthocerotidae (glewiki)
   • Gromada: Bryopsida (mchy)
    • Podgromada: Sphagnidae (torfowcowe)
    • Podgromada: Bryidae (mechowcowe, prątnikowcowe)
  • Typ: Pteridophyta (paprotniki)
   • Gromada: Psilopsida (psylofity)
   • Gromada: Lycopsida (widłaki)
   • Gromada: Sphenopsida (skrzypy)
   • Gromada: Filicopsida (paprocie)
  • Typ: Spermatophyta (nasienne)
   • Podtyp: Prephanerogamophytina (nagonasienne wielkolistne)
    • Gromada: † Pteridospermopsida (paprocie nasienne)
    • Gromada: Cycadopsida (sagowce)
    • Gromada: † Bennettitopsida (benetyty)
    • Gromada: Gnetopsida (gniotowe) - prawdopodobnie przodkowie okrytonasiennych
   • Podtyp: Gymnospermophytina (nagonasienne drobnolistne)
    •  ? Gromada: Ginkgopsida (miłorzębowe)
    • Gromada: † Cordaitopsida (kordaitowe)
    • Gromada: Coniferopsida (szpilkowe)
   • Podtyp: Angiospermophytina (okrytonasienne)
    • Gromada: Dicotyledonopsida (dwuliścienne)
     • Podgromada: Magnoliidae (magnoliowcowe) - przodkowie następnych i jednoliściennych
      • (...)
      • Rząd: Ranunculales (jaskrowce)
     • Podgromada: Rosidae (różowcowe) - przodkowie następnych
      • Rząd: Proteales (srebrnikowce)
      • (...)
     • Podgromada: Dilleniidae (ukęślowcowe)
     • Podgromada: Caryophyllidae (goździkowcowe)
     • Podgromada: Asteridae (astrowcowe)
    • Gromada: Monocotyledonopsida (jednoliścienne)

Zwierzęta[edytuj]

 • Królestwo: Animalia (zwierzęta) - cudzożywne, w większości ruchliwe
  • Podkrólestwo: Parazoa (beztkankowce)
   • Typ: Porifera (gąbki)
    • Gromada: † Archaeocyatha (archeocjety)
    • ...
   • Typ: Placozoa (płaskowce)
   • Typ: Mesozoa (wielokomórkowce pośrednie) - prawdopodobnie przodkowie tkankowców
  • Podkrólestwo: Histozoa (tkankowce)
   • Infrakrólestwo: Diblastica (dwuwarstwowce)
    • Typ: Cnidaria (parzydełkowce)
    • Typ: Ctenophora (żebropławy)
   • Infrakrólestwo: Triploblastica (trójwarstwowce)
    • Nadtyp: Acelomata (bezjamowce) - ???
     • Typ: Platyhelminthes (płazińce, robaki płaskie) - prawdopodobnie przodkowie następnych i wtóroustych
     • Typ: Nemertini (wstężnice)
     • Typ: Nemathelminthes (obleńce, robaki obłe) - pseudocel, prawdopodobnie przodkowie następnych i wtórnojamowców
     • Typ: Loricifera (kolczugowce)
     • Typ: Chaetognatha (szczecioszczękie)
    • Nadtyp: Celomata (wtórnojamowce)
     • Typ: Bryozoa (mszywioły)
     • Typ: Sipuncula (sikwiaki)
     • Typ: Annelida (pierścienice)
     • Typ: Mollusca (mięczaki)
     • Typ: Arthropoda (stawonogi)
    • Nadtyp: Deuterostomia (wtórouste)
     • Typ: † Vetulicolia
     • Typ: Brachiopoda (ramienionogi)
     • Typ: Echinodermata (szkarłupnie)
     • Typ: Chordata (strunowce)

Stawonogi[edytuj]

 • Typ: Arthropoda (stawonogi)
  • Podtyp: Onychophora (pratchawce, pazurnice) - przodkowie następnych
  • Podtyp: Tardigrada (niesporczaki) - wytrzymałe
  • Podtyp: Linguatulida (wrzęchy) - pasożytnicze
  • Podtyp: † Trilobita (trylobitowce)
  • Podtyp: Chelicerata (szczękoczułkowce)
   • Gromada: Merostomata (praraki)
    • Podgromada: Xiphosura (ostrogony)
    • Podgromada: † Gigantostraca (wielkoraki) - morskie, skorpionopodobne
    • Podgromada: Pycnogonida (kikutnice) - morskie, pająkopodobne
   • Gromada: Arachnoidea (pajęczaki)
  • Podtyp: Antennata (czułkowce)
   • Gromada: Crustacea (skorupiaki)
   • Gromada: Myriapoda (wije)
    • Podgromada: Chilopoda (pareczniki)
    • Podgromada: Diplopoda (dwuparce)
    • Podgromada: Symphyla (pierwowije)
    • Podgromada: Pauropoda (skąponogi)
   • Gromada: Insecta (owady)

Owady[edytuj]

 • Gromada: Insecta (owady)
  • Podgromada: Apterygota (owady niższe) - przodkowie następnych
   • Rząd: Collembola (skoczogonki) - prawdopodobnie przodkowie następnych
   • Rząd: Protura (pierwogony) - bardzo małe, bez oczu i czułków
   • Rząd: Diplura (mysiogony) - prawdopodobnie przodkowie następnych
   • Rząd: Thysanura (szczecinogonki) - przodkowie owadów wyższych
  • Podgromada: Pterygota (owady wyższe) - uskrzydlone
   • Nadrząd: Odonatomorpha - wodne larwy, często drapieżne, przodkowie następnych
    • Rząd: Ephemeroptera (jętki) - prawdopodobnie przodkowie następnych
    • Rząd: Odonata (ważki) - prawdopodobnie przodkowie następnych
    • Rząd: ?Plecoptera (widelnice) - skrzydła składane płasko, prawdopodobnie przodkowie Dictyoptera, Polyorthoptera i Hemipterodea
   • Nadrząd: Dictyoptera
    • Rząd: Blattaria (karaczany) - przodkowie następnych
    • Rząd: Mantodea (modliszki)
    • Rząd: Isoptera (termity)
   • Nadrząd: Polyorthoptera
    • Rząd: Phasmida (straszyki)
    • Rząd: Orthoptera (prostoskrzydłe)
    • Rząd: Dermaptera (skorki)
   • Nadrząd: Hemipterodea
    • Rząd: Hemiptera (pluskwiaki) - prawdopodobnie przodkowie następnych i Holometabola
     • Podrząd: Homoptera (równoskrzydłe) - bezpośredni przodkowie następnych oraz prawdopodobnie przylżeńców i psotników
     • Podrząd: Heteroptera (różnoskrzydłe)
    • Rząd: Thysanoptera (przylżeńce, wciornastki) - większość wysysa soki roślin
    • Rząd: Psocoptera (psotniki) - małe, żywią się pleśnią i resztkami organicznymi, przodkowie następnych
    • Rząd: Mallophaga (wszoły) - przodkowie następnych
    • Rząd: Anoplura (wszy)
   • Nadrząd: Holometabola - ulegają przeobrażeniu zupełnemu
    • Rząd: Neuroptera (sieciarki) - prawdopodobnie przodkowie następnych
     • Podrząd: Planipennia (sieciarki właściwe)
     • Podrząd: Raphidioptera (wielbłądki)
     • Podrząd: Megaloptera (wielkoskrzydłe, żylenice, zabarwice)
     •  ?Podrząd: Mecoptera (wojsiłki) - przodkowie pcheł
     •  ?Podrząd: Strepsiptera (wachlarzoskrzydłe) - prawdopodobnie przodkowie muchówek
    • Rząd: Trichoptera (chruściki) - przodkowie motyli
    • Rząd: Lepidoptera (motyle)
    • Rząd: Diptera (muchówki, dwuskrzydłe)
    • Rząd: Siphonaptera (pchły)
    • Rząd: Coleoptera (chrząszcze)
    • Rząd: Hymenoptera (błonkoskrzydłe)
     • Podrząd: Symphyta (rośliniarki) - roślinożerne, przodkowie następnych
     • Podrząd: Apocrita (stylikowce)
      • Infrarząd: Parasitica (owadziarki) - pasożyty, przodkowie następnych
      • Infrarząd: Aculeata (żądłówki) - żądło
       • Nadrodzina: Chrysidoidea (złotolitki) - prawdopodobnie przodkowie następnych
       • Nadrodzina: Vespoidea (osy) - bezpośredni przodkowie następnych, samotne i społeczne
       • Nadrodzina: Apoidea (pszczoły) - wyspecjalizowane do życia społecznego
       • Nadrodzina: Formicoidea (mrówki) - robotnice bezskrzydłe

Strunowce[edytuj]

 • Typ: Chordata (strunowce)
  • Podtyp: Hemichordata (przedstrunowce, półstrunowce) - przodkowie następnych
   • Gromada: Enteropneusta (jelitodyszne)
   • Gromada: Pterobranchia (pióroskrzelne)
    • Podgromada: † Graptolithina (graptolity)
    • ...
  • Podtyp: Cephalochordata (bezczaszkowce) - przodkowie następnych
   • Gromada: Appendicularia (ogonice) - kijankowate
   • Gromada: Ascidiacea (żachwy) - osiadłe
   • Gromada: Thaliacea (sprzągle) - planktonowe
  • Podtyp: Tunicata (osłonice)
  • Podtyp: Vertebrata (kręgowce)

Kręgowce[edytuj]

 • Podtyp: Vertebrata (kręgowce)
  • Nadgromada: Agnatha (bezżuchwowce)
  • Nadgromada: Pisces (ryby)
  • Nadgromada: Tetrapoda (czworonogie)
   • Gromada: Amphibia (płazy) - przodkowie gadów, współczesne prawdopodobnie tworzą grupę monofiletyczną
   • Gromada: Reptilia (gady) - przodkowie ptaków i ssaków, owodnia
   • Gromada: Aves (ptaki) - latające i wtórnie nielotne
   • Gromada: Mammalia (ssaki) - karmią młode mlekiem

Płazy[edytuj]

 • Gromada: Amphibia (płazy)
  • Podgromada: † Ichthyostegalia - przodkowie temnospondyli, jeszcze wodne
  • Podgromada: † Temnospondyli (temnospondyle) - przodkowie Lissamphibia i Anthracosauria (nieznani)
  • Podgromada: † Anthracosauria (antrakozauria) - przodkowie gadów i lepospondyli
  • Podgromada: † Lepospondyli (lepospondyle)
   • Rząd: Microsauria (mikrozaury)
   • Rząd: Nectridea
   • Rząd: Lysorophia
   • Rząd: Adelospondyli (adelospondyle)
   • Rząd: Aïstopoda (aistopody)
  • Podgromada: Lissamphibia
   • Rząd: Apoda (płazy beznogie)
   • Rząd: Anura (płazy bezogonowe)
   • Rząd: Urodela (płazy ogoniaste)

Gady[edytuj]

 • Gromada: Reptilia (gady)
  • Podgromada: Anapsida (anapsydy) - brak dołów skroniowych, przodkowie następnych
   • Rząd: † Cotylosauria (kotylozaury)
    • Podrząd: Captorhinida - przodkowie następnych, diapsydów i synapsydów (nieznani)
    • Podrząd: Mesosauria (mezozaury) - wodne
    • Podrząd: Procolophonomorpha - przodkowie żółwi
   • Rząd: Testudines (żółwie) - skorupa
  • Podgromada: Diapsida (diapsydy) - dwie pary dołów skroniowych
   • Infragromada: Lepidosauria (lepidozaury) - przodkowie następnych
   • Infragromada: † Sauropterygia (zauropterygi) - wtórnie jedna para dołów skroniowych, często wodne
    • Rząd: Placodontia (plakodonty) - częściowo wodne, przodkowie następnych
    • Rząd: Notosauria (notozaury) - częściowo wodne, przodkowie następnych
    • Rząd: Plesiosauria (plezjozaury) - wodne
   • Infragromada: † Ichtiopterygia (ichtiopterygi) - wtórnie jedna para dołów skroniowych, wodne, delfinowate
    • Rząd: Ichtiosauria (ichtiozaury)
   • Infragromada: Archozauria (archozaury, gady naczelne) - przodkowie ptaków
  • Podgromada: † Synapsida (synapsydy, gady ssakokształtne) - jedna para dołów skroniowych, przodkowie ssaków
   • Rząd: Pelycosauria (pelykozaury) - przodkowie terapsydów
   • Rząd: Therapsida (terapsydy) - prawdopodobnie futro, przodkowie ssaków
gady
 anapsydy
  kotylozaury
                     Captorhinida
            mezozaury
                     Procolophonomorpha
           żółwie
          diapsydy
          gady ssakokształtne
         ptaki i ssaki
gady
 diapsydy
                    lepidozaury
           zauropterygi
           ichtiopterygi
           gady naczelne
         ptaki
gady
 gady ssakokształtne
  pelykozaury
                     ofiakodonty
            Caseidae
            edafozaury
            waranopsy
                     sfenakodonty
           terapsydy
         ssaki

Gady naczelne[edytuj]

 • Infragromada: Archozauria (archozaury, gady naczelne) - przodkowie ptaków
  • Rząd: † Thecodontia (tekodonty) - przodkowie następnych
   • Podrząd: Proterosuchia (proterozuchy) - przodkowie następnych, czworonożne
    • Rodzina: Proterosuchidae - najprymitywniejsze, przodkowie następnych
    • Rodzina: Erythrosuchidae (erytrozuchy) - przodkowie innych tekodontów, pojawia się trzeci krętacz
   • Podrząd: Pseudosuchia (pseudozuchy)
    • Rodzina: Euparkeridae (euparkerie) - prawdopodobnie bezpośredni przodkowie Proterochampsidae, rauizuchów, dinozaurów i pterozaurów
    • Rodzina: Proterochampsidae - krokodylopodobne
   • Podrząd: Rauisuchia (rauizuchy) - fakultatywnie dwunożne, przodkowie następnych i krokodyli
    • Rodzina: Ornithosuchidae (ornitozuchy) - prawdopodobnie bezpośredni przodkowie fitozaurów i Rauisuchidae
    • Rodzina: Rauisuchidae - prawdopodobnie bezpośredni przodkowie aetozaurów i popozaurów
    • Rodzina: Poposauridae (popozaury) - prawdopodobnie bezpośredni przodkowie sfenozuchów
    • Rodzina: Sphenosuchidae (sfenozuchy) - bezpośredni przodkowie krokodyli
   • Podrząd: Phytosauria (fitozaury, Parasuchia - parazuchy) - wodne, krokodylowate
    • Rodzina: Phytosauridae
   • Podrząd: Aetosauria (aetozaury) - pancerne, roślinożerne
    • Rodzina: Stagonolepididae
  • Rząd: Crocodilia (krokodyle) - wodne, lądowe i wodno-lądowe, współczesne lądowe
   • Podrząd: † Protosuchia (protozuchy) - najprymitywniejsze, lądowe, przodkowie następnych
   • Podrząd: † Mesosuchia (mezozuchy) - lądowe i wodno-lądowe, przodkowie następnych
   • Podrząd: † Thalattosuchia (talatozuchy) - morskie
   • Podrząd: Eusuchia (euzuchy) - wodno-lądowe
    • Rodzina: † Hylaeochampsidae (hyleochampsowate) - przodkowie następnych
    • Rodzina: Gavialidae (gawialowate)
    • Rodzina: Crocodilidae (krokodylowate) - przodkowie następnych
    • Rodzina: Alligatoridae (aligatorowate)
  • Rząd: † Pterosauria (pterozaury) - latające
   • Podrząd: Rhamphorhynchoidea (ramforynchy) - zwykle długi ogon, przodkowie pterodaktyli
   • Podrząd: Pterodactyloidea (pterodaktyle) - krótki ogon
  • Nadrząd: † Dinosauria (dinozaury) - poruszają się na wyprostowanych nogach
gady
 diapsydy
   gady naczelne
    tekodonty
                      proterozuchy
                      pseudozuchy
             fitozaury
             aetozaury
                      rauizuchy
            krokodyle
            pterozaury
            dinozaury
         ptaki

Dinozaury[edytuj]

 • Nadrząd: † Dinosauria (dinozaury) - poruszają się na wyprostowanych nogach
  • Rząd: Ornithischia (dinozaury ptasiomiedniczne) - roślinożerne
   • Podrząd: Cerapoda (cerapody)
    • Infrarząd: Ornithopoda (ornitopody) - przodkowie następnych i tyreoforów
     • Rodzina: Fabrosauridae (fabrozaury) - niewielkie, przodkowie następnych
     • Rodzina: Heterodontosauridae (hetorodontozaury) - niewielkie, przodkowie następnych, ceratopsów i tyreoforów
     • Rodzina: Hypsilophodontidae (hypsilifodonty) - niewielkie, przodkowie następnych
     • Rodzina: Iguanodontidae (iguanodonty) - wielkie, kolec na kciuku, przodkowie następnych
     • Rodzina: Hadrosauridae (hadrozaury) - wielkie, niektóre z grzebieniami
    • Infrarząd: Pachycephalosauria (pahycefalozaury) - dinozaury grubogłowe
     • Rodzina: Pachycephalosauridae
    • Infrarząd: Ceratopsia (ceratopsy) - papuzi dziób, przodkowie pochycefalozaurów
     • Rodzina: Psittacosauridae (psitakozaury) - niewielkie, przodkowie następnych i pachycefalozaurów
     • Rodzina: Protoceratopsidae (protoceratopsy) - niewielkie, z kryzą, przodkowie następnych
     • Rodzina: Ceratopsidae - wielkie, z kryzą i rogami
   • Podrząd: Tyreophora (tyreofory) - dinozaury opancerzone
    • Infrarząd: Stegosauria (stegozaury) - płyty i kolce na ogonie
     • Rodzina: Huayangosauridae (huajangozaury) - przodkowie następnych
     • Rodzina: Stegosauridae
    • Infrarząd: Ankylosauria (ankylozaury) - dinozaury pancerne
     • Rodzina: Scelidosauridae (scelidozaury) - niewielkie, przodkowie następnych i
     • Rodzina: Nodosauridae (nodozaury) - przodkowie następnych
      • Podrodzina: Nodosaurinae - przodkowie następnych
      • Podrodzina: Polacanthinae (polakanty) - przodkowie ankylozaurów
     • Rodzina: Ankylosauridae (ankylozaury) - maczuga na ogonie
  • Rząd: Saurischia (dinozaury gadziomiedniczne) - przodkowie ptaków i poprzednich
   • Podrząd: Sauropodomorpha (zauropodomorfy) - głównie roślinożerne
    • Infrarząd: Prosauropoda (prozauropody) - wszystkożerne i roślinożerne, przodkowie zauropodów
     • Rodzina: Thecodontosauridae (tekodontozaury) - przodkowie następnych
     • Rodzina: Anchisauridae (anchizaury) - prawdopodobnie bezpośredni przodkowie następnych
     • Rodzina: Melanorosauridae (melanorozaury)
     • Rodzina: Massospondylidae (masospondyle) - przodkowie zauropodów
     • Rodzina: Plateosauridae (plateozaury)
    • Infrarząd: Sauropoda (zauropody) - bardzo wielkie, roślinożerne
     • Rodzina: Vulkanodontidae (wulkanodonty) - najprymitywniejsze, przodkowie następnych
     • Rodzina: Cetiosauridae (cetiozaury) - przodkowie następnych
     • Rodzina: Diplodocidae (diplodoki)
     • Rodzina: Camarasauridae (kamarazaury) - bezpośredni przodkowie brachiozaurów i diplodoków
     • Rodzina: Brachiosauridae (brachiozaury) - przodkowie tytanozaurów
     • Rodzina: Titanosauridae (tytanozaury)
      • Podrodzina: Saltasaurinae (saltazaury) - pancerz
      • ...
   • Podrząd: Theropoda (teropody) - głównie drapieżne
    • Infrarząd: Coelophysida - głównie niewielkie, przodkowie dinozaurów ptasiomiednicznych, zauropodomorfów i następnych
     • Rodzina: Silesauridae (silezaury) - przodkowie dinozaurów ptasiomiedniczych i następnych, niektóre roślinożerne
     • Rodzina: Herrerasauridae (hererazaury) - przodkowie zauropodomorfów i następnych
     • Rodzina: Coelophysidae (celofyzy) - przodkowie dilofozaurów i karnozaurów
     • Rodzina: Dilophosauridae (dilofozaury) - masywne niezależnie od karnozaurów (być może jednak pierwsze karnozaury)
    • Infrarząd: Karnosauria (karnozaury) - wielkie, przodkowie następnych
     • Nadrodzina: Ceratosauroidea - przodkowie następnych
      • Rodzina: Ceratosauridae (ceratozaury) - przodkowie abelizaurów i Megalosauroidea
      • Rodzina: Abelisauridae (abelizaury)
     • Nadrodzina: Megalosauroidea - przodkowie następnych
      • Rodzina: Magalosauridae (megalozaury) - przodkowie spinozaurów i Allosauroidea
       • Podrodzina: Magalosaurinae
       • Podrodzina: Eustreptospondylinae (eustreptospondyle)
      • Rodzina: Spinosauridae (spinozaury)
       • Podrodzina: Baryonychinae (barionyksy) - przodkowie następnych
       • Podrodzina: Spinosauridae
     • Nadrodzina: Allosauroidea - przodkowie celurozaurów
      • Rodzina: Allosauridae (allozaury)
       • Podrodzina: Sinraptorinae (sinraptory) - bezpośredni przodkowie celurozaurów i następnych
       • Podrodzina: Carcharodontosaurinae (karcharodontozaury)
       • Podrodzina: Allosaurinae
    • Infrarząd: Coelurosauria (celurozaury) - głównie niewielkie, prawdopodobnie opierzone, przodkowie ptaków
     • Nadrodzina: Coelurosauroidea - przodkowie następnych
      • Rodzina: Coelurosauridae - prawdopodobnie bezpośredni przodkowie kompsognatów oraz tyranozaurów i ornitomimozaurów
      • Rodzina: Compsognathidae (kompsognaty) - szczególnie małe
     • Nadrodzina: Tyrannosauroidea
      • Rodzina: Tyrannosauridae (tyranozaury) - wtórnie wielkie
     • Nadrodzina: Ornithomimoidea
      • Rodzina: Ornithomimidae (ornitomimy) - prawdopodobnie przodkowie Dromaeosauroidea
     • Nadrodzina: Dromaeosauroidea - przodkowie ptaków, prawdopodobnie zaawansowane pióra
      • Rodzina: Oviraptoridae (owiraptory) - przodkowie następnych
      • Rodzina: Scansoriopterygidae (skansoriopteryksy) - przodkowie ptaków i następnych
      • Rodzina: Troodontidae (troodony) - podobne do następnych
      • Rodzina: Dromaeosauridae (dromeozaury) - pazur na stopie

Ptaki[edytuj]

 • Gromada: Aves (ptaki) - latające i wtórnie nielotne
  • Podgromada: † Archaeornithes (praptaki) - długi ogon, zęby, przodkowie następnych
   • Rząd: Archaeopterygiformes
   • Rząd: Jeholornithiformes
  • Podgromada: † Odontognathae (ptaki uzębione) - zęby, przodkowie następnych
   • Rząd: Confuciusornithiformes - długi ogon z piór, bezzębne
   • Rząd: Enantiornithes - niektóre nielotne, prawdopodobnie przodkowie następnych i ptaków nowoczesnych
   • Rząd: Hesperornithiformes - nielotne, wodne
   • Rząd: Ichthyornithiformes - rybożerne
  • Podgromada: Neornithes (ptaki nowoczesne)
   • Infragromada: Paleognathae (paleognatyczne) - wąskie nozdrze wewnętrzne, przodkowie następnych, współczesne tworzą grupę monofiletyczną
    • Nadrząd: Tinamomorpha
     • Rząd: † Lithornithiformes
     • Rząd: Tinamiformes (kusakowate) - słabo latają
    • Nadrząd: Ratitae (bezgrzebieniowe) - nielotne
     • Rząd: † Aepyornithiformes (epiornisy, mamutaki)
     • Rząd: † Dinornithiformes (moa)
     • Rząd: Rheiformes (nandu)
     • Rząd: Struthioniformes (strusie) - dwa palce
     • Rząd: Apterygiformes (kiwi, nielotowate)
     • Rząd: Casuariformes (kazuary)
   • Infragromada: Neognathae (neognatyczne) - szerokie nozdrza wewnętrzne
    • Nadrząd: Galloanserae - "drób", przodkowie następnych
     • Rząd: Galliformes (grzebiące, kuraki) - przodkowie następnych i
     • Rząd: Anseriformes (blaszkodziobe) - przodkowie następnych
     • Rząd: † Gastornithiformes (diatrymy) - nielotne, drapieżne
    • Nadrząd: Gruimorpha - przodkowie następnych
     • Rząd: Gruiformes (żurawiowe) - przodkowie następnych i Charadriomorpha
      • (...)
      • Rodzina: Mesitornithidae (madagaskarniki)
     • Rząd: Podicipediformes (perkozy)
    • Nadrząd: Strigomorpha
     • Rząd: Caprimulgiformes (kozodoje) - prawdopodobnie przodkowie następnych
     • Rząd: Strigiformes (sowy)
     • Rząd: Coliiformes (czepigi)
     • Rząd: Apodiformes (jerzykowe) - przodkowie następnych
     • Rząd: Trochiliformes (kolibry)
    • Nadrząd: Passeromorpha
     • Rząd: Cuculiformes (kukułkowe)
      • Rodzina: Musophagidae (turakowate)
      • Rodzina: Opisthocomidae (hoacyny)
      • Rodzina: Cuculidae (kukułkowate) - często pasożyty lęgowe
       • Podrodzina: Cuculinae (kukułki)
       • Podrodzina: Phaenicophaeinae (kukuły)
       • Podrodzina: Centropodinae (kukale)
       • Podrodzina: Coccyzinae (kukawiki)
       • Podrodzina: Crotophaginae (kleszczojady)
       • Podrodzina: Neomorphinae (kukawki) - naziemne
     • Rząd: Falconiformes (ptaki drapieżne)
     • Rząd: Coraciiformes (kraski)
     • Rząd: Trogoniformes (trogony)
     • Rząd: Piciformes (dziecioły)
     • Rząd: Passeriformes (wróblowate)
      • Podrząd: Tyranni (nieśpiewające)
      • Podrząd: Passeri (śpiewające)
    • Nadrząd: Charadriomorpha
     • Rząd: Charadriiformes (siewki)
     • Rząd: Columbiformes (gołębiowe)
     • Rząd: Psittaciformes (papugi)
    • Nadrząd: Ciconiomorpha - prawdopodobnie przodkowie bezlotków
     • Rząd: Ciconiiformes (brodzące)
      • (...)
      • Rodzina: Phoenicopteridae (flamingi, czerwonaki)
     • Rząd: Vulturides (kondorowe)
      • Rodzina: † Teratornithidae (teratorny)
      • Rodzina: Vulturidae (kondory)
     • Rząd: Pelecaniformes (wiosłonogie)
     • Rząd: Procellariiformes (burzykowate)
     • Rząd: Gaviiformes (nury)
    • Nadrząd: Inpennes (bezlotki) - nielotne, pływajace
     • Rząd: Sphenisciformes (pingwiny)

Ssaki[edytuj]

 • Gromada: Mammalia (ssaki) - karmią młode mlekiem
  • Podgromada: Prototheria (prassaki) - jajorodne, przodkowie następnych
   • Rząd: † Sinoconodontiformes - przodkowie następnych
   • Rząd: † Morganucodonta (morganukodonty) - przodkowie następnych i ssaków żyworodnych
   • Rząd: † Haramiyida (haramidy) - roślinożerne
   • Rząd: † Docodonta (dokodonty) - częściowo wodne
   • Rząd: Tachyglossa (kolczatki)
   • Rząd: Platypoda (dziobaki) - częściowo wodne
  • Podgromada: Theria (ssaki żyworodne) - żyworodne
   • Infragromada: Metatheria (ssaki niższe) - brak łożyska (zasięg hipotetyczny)
    • Nadrząd: † Allotheria (allotery) - przodkowie następnych
     • Rząd: Triconodonta (trykonodonty, trójguzkowce) - przodkowie następnych, torbaczy i łożyskowców
     • Rząd: Multituberculata (multituberkulaty, wieloguzkowce)
    • Nadrząd: Marsupialia (torbacze) - torba
     • Rząd: Didelphimorphia (dydelfokształtne) - przodkowie następnych
     • Rząd: † Sparassodonta (sparasodonty) - drapieżne
     • Rząd: Dasyuromorphia (niełazokształtne)
     • Rząd: Peramelemorphia (jamrajokształtne)
     • Rząd: Notoryctemorphia (krety workowate)
     • Rząd: Vombatiformes (wombatokształtne)
     • Rząd: Phalangeriformes (pałankokształtne)
     • Rząd: Macropodiformes (kangurokształtne)
   • Infragromada: Eutheria (łożyskowce) - łożysko
    • Nadrząd: Onguiculata (onguikulaty) - pazury lub paznokcie, przodkowie następnych
     • Rząd: Insectivora (owadożerne) - prymitywne
      • Podrząd: † Asioryctitheria (azjoryktytery) - prawdopodobnie nie w pełni stałocieplne, przodkowie następnych i szczerbaków
      • Podrząd: Afroinsectiphilia (afroinsektofile) - w pełni stałocieplne, jak następne, przodkowie ryjkonosów
      • Podrząd: Macroscelidea (ryjkonosy) - dość dobrze rozwinięty mózg, przodkowie ferungulatów, współczesne kicające z ryjkiem
      • Podrząd: Lipotyphla (lipotyfle) - w pełni stałocieplne, przodkowie wiewióreczników, siekaczowców i ferungulatów
      • Podrząd: Scandentia (wiewióreczniki) - dość dobrze rozwinięty mózg, przodkowie skóroskrzydłych i naczelnych
      • Podrząd: Dermoptera (skóroskrzydłe) - szybujące
     • Rząd: Xenarthra (szczerbaki) - wyspecjalizowane owadożerne, nie w pełni stałocieplne
     • Rząd: Primates (naczelne) - paznokcie
    • Nadrząd: Paenungulata (penungulaty) - kopyta niezależnie od ferungulatów
     • Rząd: Tubulidentata (słupozębne) - owadożerne, przodkowie następnych
     • Rząd: Hyracoidea (góralki) - małe
     • Rząd: † Embrithopoda (embritopody) - rogate
     • Rząd: Proboscidea (trąbowce) - trąba i ciosy
     • Rząd: † Desmostylia (desmostyle) - częściowo wodne
     • Rząd: Sirenia (syreny) - wodne
    • Nadrząd: Glires (siekaczowce) - pazury, stale rosnące siekacze
     • Rząd: Lagomorpha (zajęczaki) - cztery górne siekacze, przodkowie następnych, współczesne kicające
     • Rząd: Rodentia (gryzonie) - dwa górne siekacze
    • Nadrząd: Ferungulata (ferungulaty, drapieżnokopytne) - pazury, kopyta lub płetwy, często duże
     • Rząd: Cimolesta (cimolesty) - prawdopodobnie przodkowie następnych
      • Podrząd: † Pantolesta (pantolesty) - prawdopodobnie przodkowie następnych i prakopytnych
       • (...)
       • Rodzina: Paroxyclaenidae (paroksyklenowate) - wiewiórkopodobne z kłami
       • Rodzina: Pantolestidae (pantolestowate) - częściowo wodne
      • Podrząd: † Didelphodonta (dydelfodonty) - małe owadożerne lub drapieżne, prawdopodobnie przodkowie drapieżnych
      • Podrząd: † Apatotheria (apatotery) - owadożerne, nadrzewne, duże siekacze
      • Podrząd: Pholidota (łuskowce)
      • Podrząd: † Taeniodonta (teniodonty) - średnie wszystkożerne i duże roślinożerne, prawdopodobnie przodkowie następnych
      • Podrząd: † Tillodonta (tilodonty) - średnie i duże bulwożerne, pazurzaste
      • Podrząd: † Pantodonta (pantodonty) - roślinożerne, małe i duże, prawdopodobnie przodkowie nieparzystokopytnych
     • Rząd: Perissodactyla (nieparzystokopytne)
     • Rząd: Carnivora (drapieżne)
     • Rząd: Chiroptera (nietoperze) - latające
     • Rząd: † Condylarthra (prakopytne) - przodkowie następnych
      • Podrząd: Eocondylarthra - prawdopodobnie przodkowie następnych i meridiungulatów
      • Podrząd: Mesonychia (mezonychy) - głownie drapieżne, prawdopodobnie przodkowie parzystokopytnych
       • Rodzina: Triisodontidae (trysodontowate) - prawdopodobnie przodkowie następnych i parzystokopytnych
       • Rodzina: Hapalodectidae (hapalodektowate)
       • Rodzina: Mesonychidae (mezonychowate)
     • Rząd: † Meridiungulata (meridiungulaty)
      • Podrząd: Xenungulata (ksenungulaty) - prawdopodobnie bezpośredni przodkowie następnych
      • Podrząd: Pyrotheria (pirotery)
      • Podrząd: Astrapotheria (astropotery)
      • Podrząd: Notoungulata (notoungulaty)
      • Podrząd: Litopterna (litopterny)
     • Rząd: Artiodactyla (parzystokopytne) - przodkowie waleni
      • Podrząd: Suiformia (nieprzeżuwające) - prawdopodobnie przodkowie przeżuwających i waleni
       • Nadrodzina: Suoidea - przodkowie następnych
       • Nadrodzina: Cameloidea - ewolucja zbieżna z przeżuwającymi
       • Nadrodzina: Hippopotamoidea - przodkowie waleni
      • Podrząd: Ruminantia (przeżuwające)
     • Rząd: Cetacea (walenie) - wodne

Naczelne[edytuj]

 • Rząd: Primates (naczelne) - paznokcie
  • Podrząd: Prosimiae (małpiatki) - przodkowie następnych
  • Podrząd: Simiae (małpy)
   • Nadrodzina: Ceboidea (małpy szerokonose) - przodkowie następnych
   • Nadrodzina: Cercopithecoidea (małpy wąskonose) - przodkowie następnych
   • Nadrodzina: Hominoidea (człekokształtne)
    • Rodzina: Hylobatidae (gibonowate) - przodkowie następnych
    • Rodzina: Pongidae (orangowate) - przodkowie następnych
     • Podrodzina: Ponginae - przodkowie następnych
     • Podrodzina: Paninae - przodkowie człowiekowatych
    • Rodzina: Hominidae (człowiekowate) - ludzi i małpoludy
     • Podrodzina: † Australopithecinae (australopiteki) - przodkowie następnych
     • Podrodzina: Homininae
      • Rodzaj: † Kenyanthropus (keniantropy) - przodkowie następnych, prawdopodobnie wciąż niska inteligencja
       • Gatunek: K. platyops - przodek następnych
       • Gatunek: K. rudolfensis - bezpośredni przodek następnego i rodzaju Homo
       • Gatunek: K. habilis
      • Rodzaj: Homo (ludzie) - prawdopodobnie mowa, prawdziwi ludzie
       • Podrodzaj: † Pithecanthropus (pitekantropy) - przodkowie następnych
        • Gatunek: H. ergaster - przodek następnych i podrodzaju Homo
        • Gatunek: H. erectus - azjatycki, prawdopodobnie przodek następnego
        • Gatunek: H. floresiensis - karłowaty (jeżeli osobny gatunek)
       • Podrodzaj: Homo
        • Gatunek: † H. heidelbergensis - zbliżony do pitekantropów, bezpośredni przodek następnych
        • Gatunek: † H. neanderthalensis (neandertalczyk)
        • Gatunek: H. sapiens

Drapieżne[edytuj]

 • Rząd: Carnivora (drapieżne)
  • Podrząd: † Creodonta (kreodonty, pradrapieżne) - przodkowie następnych
   • Rodzina: Oxyaenidae (oksyenowate) - przodkowie następnych i Neocarnivora
   • Rodzina: Hyaenodontidae (hienodontowate)
  • Podrząd: Neocarnivora
   • Infrarząd: Fissipedia (palconogie) - przodkowie następnych
    • Nadrodzina: Canoidea (psokształtne) - prawdopodobnie przodkowie następnych i płetwonogich
     • Rodzina: † Miacidae (miacydy) - przodkowie następnych i kotokształtnych
     • Rodzina: † Amphicyonidae (amficjony, niedźwiedziopsy)
     • Rodzina: Canidae (psowate) - przystosowane do biegów długodystansowych
     • Rodzina: Mustelidae (łasicowate) - przodkowie następnych i płetwonogich
      • Podrodzina: Lutrinae (wydry)
      • Podrodzina: Melinae (borsuki)
      • Podrodzina: Mellivorinae (ratele)
      • Podrodzina: Mephitinae (skunksy)
      • Podrodzina: Mustelinae (łasice właściwe)
     • Rodzina: Procyonidae (szopowate) - przodkowie następnych
      • Podrodzina: Procyoninae (szopowate właściwe) - przodkowie następnych
      • Podrodzina: Ailuridae (pandy małe) - przodkowie niedźwiedzi
     • Rodzina: Ursidae (niedźwiedziowate)
      • Podrodzina: Ailuropodinae - panda wielka i małe praniedźwiedzie?, prawdopodobnie przodkowie następnych
      • Podrodzina: † Hemicyoninae - podobne do psów
      • Podrodzina: Tremarctinae - wargacz i niedźwiedź krótkopyski
      • Podrodzina: Ursinae (niedźwiedziowate właściwe)
    • Nadrodzina: Feloidea (kotokształtne)
     • Rodzina: Viverridae (łaszowate) - bezpośredni przodkowie następnych
     • Rodzina: † Nimravidae (nimrawidy, paleokoty)
     • Rodzina: Hyaenidae (hienowate) - przystosowane do biegów długodystansowych, współczesne termitożerne i padlinożerne
     • Rodzina: Felidae (kotowate)
      • Podrodzina: † Barbourofelinae - przodkowie następnych
      • Podrodzina: † Machairodontinae (machajrodony, koty szablozębne)
      • Podrodzina: Felinae (małe koty) - przodkowie następnych
      • Podrodzina: Pantheriinae (wielkie koty)
   • Infrarząd: Pinnipedia (płetwonogie) - częściowo wodne
    • Rodzina: Otariidae (uchatkowate) - prawdopodobnie przodkowie następnych
    • Rodzina: Odobenidae (morsowate)
    • Rodzina: Phocidae (fokowate)Wiki-wordmark.png Artykuł utworzony w PrePedii.
Traffic lights 4 states 4.png Ten artykuł zawiera treści stanowiące niepopartą źródłami twórczość własną.