Szablon:Mapa lokalizacyjna

Z PrePedia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Template-info.png Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]Szablon służy do automatycznego zaznaczania na mapie położenia miasta/wsi/góry etc.

Nazewnictwo szablonów dla państw przyjęte wg Wikipedia:Szablony krajów z flagami. Dla innych, zalecane dodać kod państwa przed nazwą, gdzie kod województwa jest zgodny z ISO 3166-2:PL. Np. POL-SL Katowice

UWAGA: Istnieje możliwość zdefiniowania jednej mapy dla kilku terytoriów (na przykład w przypadku terytoriów spornych, ujętych na jednej mapie). Więcej na ten temat w opisie szablonu Sporne.

Do przeliczania współrzędnych punktów krańcowych ze stopni na decymalne przydaje się konwerter lub GPScalc.net . Standardowe mapy muszą spełniać odwzorowanie walcowe równoodległościowe. Przykłady można znaleźć np. tutaj Free World Maps lub CIA The World Factbook.

Istnieje również oddzielny mechanizm dla odwzorowania azymutalnego równoodległościowego - zobacz Mapa lokalizacyjna++.

Mapy o innych odwzorowaniach są nie do skalibrowania przy obecnie zdefiniowanych mechanizmach.

Wywoływanie mapy lokalizacyjnej[edytuj]

{{Mapa lokalizacyjna
|1= <!-- pierwszy parametr; wstawić tu trzyznakowy kod państwa, np. POL (Wymagany) -->
|float= <!-- (nie wymagany) wyrównanie: left, right, center, domyślnie: center -->
|width= <!-- (nie wymagany) szerokość grafiki, w domyślnie: 240 -->
|border= <!-- (nie wymagany) kolor ramki, albo słownie jako nazwa w barwy w specyfikacji CSS3 X11 color names http://www.w3.org/TR/css3-color/#svg-color np. LightGrey, albo wartością hex z # np. #d3d3d3, w domyślnie: w ogóle brak ramki -->
|opis= <!-- (nie wymagany) dowolny tekst dobrze określający znacznik na mapie, użyty także jako wartość parametru alt dla grafiki znacznika, domyślnie: nazwa artykułu, czyli wartość: {{PAGENAME}} -->
|szerokość= <!-- (nie wymagany) można podać od razu dokładną szerokość z ułamkiem, znakiem dziesiętnym jest kropka! -->
|szerokość_deg= <!-- szerokość geograficzna: stopnie, np. 52 (Wymagany) -->
|szerokość_min= <!-- szerokość: minuty, np. 0 (Wymagany) -->
|szerokość_sec= <!-- szerokość: sekundy, np. 0 (Wymagany) -->
|szerokość_dir= <!-- (nie wymagany) szerokość N lub S, domyślne: N -->
|długość= <!-- (nie wymagany) można podać od razu dokładną długość z ułamkiem, znakiem dziesiętnym jest kropka! -->
|długość_deg= <!-- długość geograficzna: stopnie, np. 22 (Wymagany) -->
|długość_min= <!-- długość minuty, np. 0 (Wymagany) -->
|długość_sec= <!-- długość sekundy, np. 0 (Wymagany) -->
|długość_dir= <!-- (nie wymagany) długość E lub W, domyślne: E -->
|skala= <!-- (nie wymagany) skala na mapie, domyślne: 10000 -->
|wielkość_znaku= <!-- (nie wymagany) wielkość znaku na mapie w pikselach, np. 14-->
|znak= <!-- (nie wymagany) grafika znacznika na mapie, domyślnie ustawiona w kodzie szablonu, np. Red pog.svg - spojrzeć w zakładce "edytuj/tekst źródłowy" aby ocenić stan aktualny -->
|pozycja= <!-- (nie wymagany) określa pozycję napisu obok znaku: left, right, top, bottom; domyślnie: right na lewej połowie grafiki, left na prawej połowie grafiki -->
|tło= <!-- (nie wymagany) kolor tła, albo słownie jako nazwa w barwy w specyfikacji CSS3 X11 color names np. AliceBlue albo wartością hex z # np. #f0f8ff -->
|link_do_map <!-- (nie wymagany) dowolny link http np. wartość wyrażenia: {{coord|52|N|22|E|scale:10000}} lub dowolny wikilink bez klamer, domyślnie: strona stable.toolserver Wikipedii w wersji polskojęzycznej z informacjami i wyborem map dla tej pozycji -->
}}

Przykłady[edytuj]

Obiekt do lokalizacji Przykład kodu Zachowanie
Miejscowość Berlin (stolica Niemiec)
{{Mapa lokalizacyjna
|DEU
|długość=13.5
|szerokość=52.5
|opis=Berlin
|pozycja=right
|szerokość_min= 0<!-- szerokość minuty -->
|szerokość_sec= 0<!-- szerokość sekundy -->
|długość_min= 0<!-- długość minuty -->
|długość_sec= 0<!-- długość sekundy -->
|link_do_map=Grafika:Berlin.svg
}}
"Tło mapy lokalizacyjnej, z zaznaczonymi granicami"
"Berlin"
Berlin
{{Mapa lokalizacyjna
|DEU
|długość=13.5
|szerokość=52.5
|opis=Berlin
|pozycja=right
|szerokość_min= 0<!-- szerokość minuty -->
|szerokość_sec= 0<!-- szerokość sekundy -->
|długość_min= 0<!-- długość minuty -->
|długość_sec= 0<!-- długość sekundy -->
|link_do_map= http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Berlin.svg
}}
"Tło mapy lokalizacyjnej, z zaznaczonymi granicami"
"Berlin"
Berlin
Miejscowość Uelen (na samym wschodnim końcu Rosji)
{{Mapa lokalizacyjna
|RUS
|width=380
|szerokość_deg= 66
|szerokość_min= 10
|szerokość_sec= 00
|szerokość_dir= N
|długość_deg= 170
|długość_min= 10
|długość_sec= 00
|długość_dir= W
|opis=Uelen
|pozycja=bottom
}}
"Tło mapy lokalizacyjnej, z zaznaczonymi granicami"
"Uelen"
Uelen

Komunikaty błędów[edytuj]

 • Błąd definicji współrzędnych - podano współrzędne w nieprawidłowym formacie lub nie podano wymaganych współrzędnych. Należy podać przynajmniej stopnie szerokości i długości geograficznej. Dziesiętną część liczby oddziela się kropką.
 • Brak kodu mapy - nie podano kodu mapy lokalizacyjnej. Podaj prawidłową nazwę podstrony mapy lokalizacyjnej z listy dostępnej poniżej.
 • Nierozpoznany kod mapy - nie istnieje mapa lokalizacyjna o podanym kodzie. Podaj prawidłową nazwę podstrony mapy lokalizacyjnej z listy dostępnej poniżej.
 • Współrzędne spoza mapy - punkt o podanych współrzędnych leży poza obszarem objętym mapą lokalizacyjną. Popraw współrzędne lub zmień mapę.

Mapy[edytuj]

Obecnie są dostępne mapy:

Tworzenie szablonów dla innych odwzorowań kartograficznych[edytuj]

Szablon obliczający położenie znacznika na mapie lokalizacyjnej o odwzorowaniu innym niż walcowe równoodległościowe powinien posiadać następującą strukturę:

{{#switch: {{{współrzędna}}}
|x= --------> tu wpisać algorytm obliczający położenie znacznika na osi X w procentach szerokości mapy
|y= --------> tu wpisać algorytm obliczający położenie znacznika na osi Y w procentach wysokości mapy
|}}

Przykładowo wartości x=0 y=0 umiejscowią znacznik w lewym górnym rogu mapy, a x=50 y=50 w środku mapy.

Mapy lokalizacyjne powinny być definiowane na podstronach szablonu Mapa lokalizacyjna (zob. listę powyżej). Definicja map lokalizacyjnych powinna posiadać następującą strukturę:

{{#switch: {{{1}}}
|szablon_odwzorowania= -----> nazwa szablonu liczącego wartości x,y dla mapy o danym odwzorowaniu¹
|... \
|... --------------> dowolne definicje zmiennych kalibracyjnych (właściwe dla danego odwzorowania)
|... /
}}

¹Dla odwzorowania walcowego równoodległościowego parametr ten powinien być pusty!

Jak to działa?[edytuj]

Po wywołaniu szablonu mapy lokalizacyjnej (zob. Dyskusja szablonu:Mapa lokalizacyjna), szablon sprawdza, czy w definicji żądanej mapy zdefiniowano parametr szablon_odwzorowania. Jeśli parametr ten jest pusty (lub nie został zapisany), następuje obliczenie położenia znacznika według algorytmu dla odwzorowania walcowego równoodległościowego. Jeśli parametr ten nie jest pusty, szablon Mapa lokalizacyjna wysyła do szablonu o nazwie określonej tym parametrem zapytanie o wartości x i y, przekazując tam jednocześnie zmienne, wprowadzone przy wywołaniu mapy:

 • 1 - szablon definicji mapy (z listy powyżej), jako pierwszy parametr ({{{1}}})
 • szerokość_deg - stopnie szerokości geogr. miejsca na mapie
 • szerokość_min - minuty szerokości geogr. miejsca na mapie
 • szerokość_sec - sekundy szerokości geogr. miejsca na mapie
 • szerokość_dir - szerokość geogr. miejsca na mapie (N lub S)
 • długość_deg - stopnie długości geogr. miejsca na mapie
 • długość_min - minuty długości geogr. miejsca na mapie
 • długość_sec - stopnie długości geogr. miejsca na mapie
 • długość_dir - długość geogr. w stopniach (E lub W)
 • width - szerokość wyświetlanej mapy
 • współrzędna - x lub y (zapytanie o wartość, która ma być zwrócona)

Jak wynika z powyższego nowy szablon powinien obługiwać powyższe nazwy zmiennych, wczytywać odpowiednie (właściwe dla tego odwzorowania) współrzędne kalibracyjne z szablonu Mapa lokalizacyjna/{{{1}}} oraz zwracać odpowiednią wartość (x lub y) w zależności od tego, czy parametr współrzędna posiada wartość "x" czy "y". Na podstawie zwróconych wartości szablon Mapa lokalizacyjna umiejscawia znacznik w odpowiednim położeniu na grafice mapy.

Zobacz też[edytuj]