Szkoła ćwiczeń

Z PrePedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Szkoła ćwiczeń – dysponująca dobrze dobraną kadrą szkoła podstawowa lub średnia, w której studenci zakładów kształcenia nauczycieli zdobywają praktyczne przygotowanie do pracy nauczycielskiej, a więc prowadzą obserwacje nad młodzieżą i tokiem pracy szkolnej, hospitują zajęcia szkolne, a następnie sami je prowadzą, poznają zasady funkcjonowania pracy dydaktyczno - wychowawczej i administracyjnej w szkole. Szkoła ćwiczeń jest odrębną jednostką administracyjną, podlega zakładowi kształcenia nauczycieli tylko w sprawach związanych z kształceniem pedagogicznym studentów[1].

Projekt Szkoła Ćwiczeń[edytuj]

Od 1 lipca 2016 roku na terenie Polski w Ośrodkach Rozwoju Edukacji (ORE) realizowany jest projekt − szkół ćwiczeń.

Bibliografia[edytuj]

  • Elsner D., (2005), Kierowanie zmianą w szkole: nowy sposób myślenia i działania, Warszawa: Wydawnictwo CODN.
  • Filipiak E. (red.), (2008), Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
  • Filipiak E., Lemańska-Lewandowska E., (2015), Model nauczania rozwijającego we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Raport tematyczny z realizacji projektu Akademickie Centrum Kreatywności, Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
  • Hüther G., Hauser U., (2014), Wszystkie dzieci są zdolne. Jak marnujemy wrodzone talenty, Słupsk, Wydawnictwo Dobra Literatura.
  • Klus-Stańska D., (2010), Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
  • Mizerek H., (2010), Efektywna autoewaluacja w szkole – jak ją sensownie zaprojektować i przeprowadzić, [w:] Mazurkiewicz G. (red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, Autonomia, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Ratuś B. (red.), (2014), Kształcenie i dokształcanie nauczycieli, Zielona Góra: Wydawnictwo WSP.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. nr 56 poz. 506 z pózn. zm.).

Linki zewnętrzne[edytuj]

  1. Okoń W., (1998), Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak” Wyd. 2 rozsz., Warszawa, str. 383.Źródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Szkoła ćwiczeń z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL
Information icon4.svg W Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.