Tradycja polityczna

Z PrePedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Tradycja polityczna – to przekaz idei i wartości politycznych oraz wzorców zachowania politycznego z pokolenia na pokolenie.

Spełnia ona pożyteczną rolę w kształtowaniu ciągłości wspólnoty narodowej i przejmowaniu pożytecznych doświadczeń w zakresie funkcjonowania mechanizmów władzy publicznej, a także kształtowaniu aktywnych postaw obywatelskich. Tradycja polityczna nie jest identyczna z całokształtem dziedzictwa idei i wartości politycznych,lecz sprowadza się do przejmowania dziedzictwa kulturowego wartościowego dla chwili obecnej jak i przyszłości. O przekazie decyduje hierarchia wartości jako społecznie doniosła dla urządzenia życia politycznego państwa. Tradycja polityczna jest jednym z głównych sposobów korzystania z dorobku przeszłości kulturowej dla tworzenia współczesnego ładu politycznego. Powołanie się na tradycję polityczną dowodzi docenienia dorobku przeszłości i służy do pobudzenia świadomości politycznej do wzmożenia wysiłków na rzecz lepszego urządzenia życia publicznego.

W odwołaniu się do tradycji politycznej przydatnej dla współczesnego społeczeństwa i państwa polskiego ma się na myśli głównie demokratyczny dorobek kulturowy w zakresie idei i wartości politycznych od oświecenia do po współczesność. Kultura polityczna społeczeństwa polskiego wzbogacona obecnie o nośniki tradycji politycznej staje się bardziej przystawalna do świadomości narodowej i zrozumiałą dla szerokich kręgów społeczeństwa. Duże znaczenie obecnie w kształtowaniu tego procesu ma powstały w 1992 roku w Krakowie Ośrodek myśli politycznej stworzony w celu prowadzeni debaty publicznej opolskiej polityce. Zajmuje się również działalnością naukową z zakresu filozofii politycznej oraz stosunków międzynarodowych.

Główne ośrodki polskiej myśli politycznej dawniej i dziś

 • Lublin
 • Kraków
 • Wilno
 • Warszawa

Główne nurty i przedstawiciele polskiej myśli politycznej

 • Marian Zdziechowski
 • Józef Szujski
 • Paweł Popiel
 • Stanisław Koźmian
 • Stanisław Estreicher
 • Michał Bobrzyński
 • Zygmunt Balicki
 • Roman Dmowski
 • Władysław Konopczyński
 • Jan Ludwik Popławski
 • Adam Heydel
 • Tadeusz Romanowicz
 • Ferdynand Zweig
 • Ignacy Czuma
 • Józef Mackiewicz
 • Józef Bocheński
 • Leopold Caro
 • Edward Hojecki
 • Ignacy Daszyński
 • Henryk Kamiński
 • Bolesław Limanowski

Najważniejsze spory w dziejach Polskiej myśli Politycznej

 • Spór o pierwszą Rzeczpospolitą
 • Spór o tradycję insurekcyjną i postawę wobec zaborców w w XIX i na początku XX w.
 • Spory o przemiany społeczne i polityczne w XIX w.
 • Spory polityczne Drugiej Rzeczpospolitej
 • Spór o Powstanie Warszawskie
 • Spory o PRL

Główni przedstawiciele angielskiej myśli politycznej

Główni przedstawiciele francuskiej myśli politycznej

Główni przedstawiciele niemieckiej myśli politycznej


Bibliografia

 • J. Szacki: Tradycja. w:Encyklopedia kultury Polskiej ΧΧ wieku. Warszawa 1991
 • E. Zieliński:Nauka o państwie i polityce. Warszawa 1999Źródło: Ten artykuł bazuje na treści artykułu: Tradycja polityczna z Wikipedii; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: licencja CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL
Information icon4.svg W Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.
Traffic lights 4 states 4.png Ten artykuł zawiera treści stanowiące niepopartą źródłami twórczość własną.