Zakażenia wirusem Varicella-Zoster/Epidemiologia

Z PrePedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zachorowania na ospę wietrzną[edytuj]

Zachorowania występują endemicznie na całym świecie. U ponad 90% populacji stwierdza się we krwi serologiczne dowody przebycia zakażenia. Z zasady zakażenia VZV najczęściej występują wczesną wiosną i późną zimą. Ospa wietrzna jest chorobą wieku dziecięcego o wysokim wskaźniku podatności, na którą najczęściej chorują dzieci w wieku od 2 do 5 lat, rzadziej młodsze, a do wyjątków należą zachorowania dorosłych. Śmiertelność wynosi poniżej 0,1%, [1] [2].

Ospa wietrzna w Niemczech[edytuj]

(Na podstawie różnych publikacji p. dr Ewy Duszczyk[3])

 • 2003–2004 hospitalizowano 918 dzieci
 • 77% hospitalizacji dzieci dotychczas zdrowych
 • 10 dzieci zmarło:
 • 3 z ALL,
 • 2 z zespołem ospy wietrznej wrodzonej,
 • 2 z posocznicą,
 • 1 z niedoborem odporności,
 • 2 z zapaleniem mięśnia sercowego
 • Powikłania u 8,4%, z czego:
 • neurologiczne 25,4%
 • nadkażenia bakteryjne 23,2%
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe 15%

Ospa wietrzna w Polsce[edytuj]

(Na podstawie różnych publikacji Duszczyk E. oraz Kurdziel J.G. i wsp. 2009).[4][5]

Obecnie po okresie zwyżki zachorowań w latach 1997-98, a następnie zniżki następuje nowa zwyżka z większym udziałem pacjentów w wieku młodzieńczym i dorosłym.

Plik:Statystyka ospy wietrznej na Mazowszu.jpg
Statystyka zachorowań na ospę wietrzną w województwie Mazowieckim na tle Polski w latach 2004-2007 w por. z r. 2002, (za Duszczyk E.).
Plik:Statystyka ospy wietrznej w Małopolsce.jpg
Statystyka zachorowań na ospę wietrzną w województwie Małopolskim w latach 2006-2008, (za Kurdziel J.G. i wsp. 2009) Zaszczepiono 874 osoby tym: 20-29 r.ż – 808, a 30 i więcej – 66; przy czym szczepienia osób poniżej 20 r.ż. nie są dostępne Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

75% wszystkich zachorowań przypada w grupie wieku do 9 r.ż. VZV jest bardzo zakaźny i powoduje zachorowania u ok. 90% osób wrażliwych mających kontakt z chorym na ospę wietrzna.

Skuteczność szczepionki w zapobieganiu zachorowaniu na ospę wietrzna wynosi 87%, przy 98-100% dla zapobiegania umiarkowanej i ciężkiej postaci choroby; (przebieg jest zawsze łagodniejszy – poniżej 50 pęcherzyków). Długość utrzymywania sie odporności po szczepieniu przy braku ekspozycji na dziki wirus ospy wietrznej jest nieznana. Stwierdzono utrzymywanie sie przeciwciał anty-VZV i odporności komórkowej na VZV przez wiele lat po szczepieniu (21-letnie obserwacje w Japonii). Notuje się zwiększenie procentu osób z ochronnym poziomem przeciwciał w kolejnych latach po szczepieniu (z 97% do 100%), być może w skutek kontaktu osób szczepionych z chorymi na ospę wietrzna, [6].

W roku 2010 zachorowało około 180000 osób, [7] [8].

Powrót do spisu zawartości Zakażenia wirusem Varicella-Zoster

Zachorowania na półpasiec[edytuj]

Ryzyko zachorowania to ~2 przypadki na 1000 osób, a zakażenie ujawnia się u 20-25% dorosłych, przy czym więcej w późniejszym wieku, gł. mężczyzn. Grupami ryzyka są wszyscy o zmniejszonej odporności, (wymienione powyżej). W USA notuje się wzrost zachorowań, [9].

 1. Khan-Sabir S., Werth V.P. „Infectious diseases thata affect the skin and joint.” [w:] „Cutaneous manifestation of rheumatic diseases.”, red. R.D. Sontheimer, T.T. Provost. Lippincott Williams and Wilkins, str. 243-264, 2004.
 2. Czarnecka A., Nowicka D. „Wybrane choroby wirusowe przebiegające z zajęciem skóry i stawów”, Dermatologia Kliniczna, Tom 7, nr 1, 51-54, 2005.
 3. Na podstawie m.in. Duszczyk E. „Warsztaty szczepionkowe”, Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polskie Towarzystwo Wakcynologii. http://www.pteilchz.rzeszow.pl/uploads/materialy%20do%20pobrania/Warsztaty%20wakcynologiczne-materia%C5%82y.pdf , str. 34-38.
 4. m.in. Duszczyk E. „Warsztaty szczepionkowe”, Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polskie Towarzystwo Wakcynologii. http://www.pteilchz.rzeszow.pl/uploads/materialy%20do%20pobrania/Warsztaty%20wakcynologiczne-materia%C5%82y.pdf , str. 34-38.
 5. Kurdziel J.G., Ciućmańska E., Głowacka M., Malinowska M., Nowaczyńska I. „Biuletyn statystyczno-informacyjny ochrony zdrowia województwa małopolskiego za rok 2008”, Zatwierdzone przez p.o. dyrektora Małopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie Annę Osolińską 22 XII 2009.
 6. Kurdziel J.G., Ciućmańska E., Głowacka M., Malinowska M., Nowaczyńska I. „Biuletyn statystyczno-informacyjny ochrony zdrowia województwa małopolskiego za rok 2008”, Zatwierdzone przez p.o. dyrektora Małopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie Annę Osolińską 22 XII 2009.
 7. W kometarzach p. dr Ewy Duszczyk i p. dr. Pawła Grzesiowskiego.
 8. 183446 wedle: WSSE Katowice "Stan sanitarny województwa śląskiego. - Ocena stanu sanitarnego województwa śląskiego - rok 2011.", str. 18-19. [1]
 9. Johnson R., Patrick D. (red.) „Management of varicella zoster virus infections in the immunocompromised host.”, w „Recommendations from the IHMF management strategies workshop. 6–7 March 2001. Improving the management of varicella, herpes zoster and zoster-associated pain.”, str. 77–99, 2001. www.ihmf.org

Powrót do spisu zawartości Zakażenia wirusem Varicella-Zoster


Ta strona zawiera treści z Naukowowej Wiki. Oryginalny artykuł był umieszczony pod nazwą Epidemiologia‎. Lista autorów jest dostępna w historii strony.
Tekst z Naukowej Wiki jest udostępniony na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.