Związek Filistrów Konwentu Polonia

Z PrePedia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Information icon4.svg W Wikipedii odbyła się dyskusja nad usunięciem tego artykułu, zobacz ją.

Organizacja zrzeszająca filistrów korporacji akademickiej Konwent Polonia. Kontynuuje tradycje trzech organizacji:

- Konwentu Polonia (założonego w 1828 r.),

- Towarzystwa byłych Wychowańców Uniwersytetu Dorpackiego (istniejącego od ok. 1893 r.),

- Koła Filistrów Konwentu Polonia w Wilnie (założonego w 1922 r.),

- Stowarzyszenie Filistrów Konwentu Polonia w Warszawie (założonego w 1923 r.)

Działa w formie stowarzyszenia rejestrowego. Powstał w czasie zjazdu założycielskiego 11 listopada 2012 r., a 21 grudnia 2012 r. został wpisany przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru stowarzyszeń pod numerem 444829.

Z tym dniem Stowarzyszenie Filistrów Konwentu Polonia w Warszawie (założone w 1923 r.) zostało wcielone do Związku jako jego oddział terenowy. Zgodnie ze statutem Związku zachowało swoją historyczną nazwę.

Siedzibą Związku jest Sopot. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Związek prowadzi swoją działalność także poza granicami RP.

Zgodnie ze statutem, naczelnym celem Związku jest: "kontynuacja, upowszechnienie i rozwijanie działalności, tradycji i dorobku duchowego Konwentu Polonia powstałego w Dorpacie w 1828 r.", a także: "podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także działalność z zakresu promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą"[1].

Wśród najnowszych inicjatyw Związku warto wymienić organizowane co roku, w okresie karnawału, bale w stylu retro (tzw. Czarna Kawa[2]), gromadzące przedstawicieli środowisk kultury, nauki, biznesu i mediów z Trójmiasta, Polski i zagranicy. W 2015 r. Związek był, obok Konwentu Polonia, organizatorem 52. Komerszu Narodów Bałtyckich (KNB) - 3-dniowego zjazdu członków męskich i żeńskich korporacji akademickich z Estonii, Łotwy, Niemiec i Polski. W dniach 29-31 maja 2015 r. w Gdańsku przebywało ok. 300 przedstawicieli 50 korporacji akademickich[3]. Imprezę objął honorowym patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Organizacja prowadzi stałe kursy tańca towarzyskiego i szermierki akademickiej dla swoich członków i sympatyków. Opiekuje się grobami filistrów Konwentu Polonia pochowanych w Polsce i zagranicą. Stale współpracuje z organizacjami filisterskimi z Polski, Estonii, Łotwy i Niemiec.

  1. Statut Związku Filistrów Konwentu Polonia, §§ 3 i 4.
  2. Strona internetowa Czarnej Kawy Konwentu Polonia.
  3. Komersz Narodów Bałtyckich w Gdańsku, Dzieje.pl, 29 maja 2015.

Linki zewnętrzne[edytuj]